SKOLAI

     
SPĒLES      VEBINĀRI      E-VEIKALS      LASĪTAVA      BEZMAKSAS RESURSI

SPĒLES

Sarunu aplis lieliem un maziem

“Sarunu aplis lieliem un maziem” ir saskarsmes spēle, kas palīdzēs veidot pozitīvu atmosfēru ģimenē gan pieaugušo, gan bērnu starpā. Spēles laikā dalībnieki varēs iepazīties un atrast kopīgas intereses, veidosies sarunu temati, valdīs pozitīva, atvērta un iekļaujoša vide. Tā ir lielisks palīgs, lai veidotu patīkamas sarunas ģimenes un bērnu starpā, kas ļautu iepazīt vienam otru mazliet labāk un atvērties par tēmām, ko ikdienas steigā neizdodas pārrunāt.

Iegādāties    Metodoloģija  

Vardarbība skolā; vardarbība, spēle skolā, spēle bērniem

Dusmu kontroles spēle + dāvana

Dusmu kontroles spēle ir paredzēta bērnu emocionālajai audzināšanai un problēmu risināšanas stratēģiju apguvei skolā un mājās. Spēles pamata auditorija ir skolēni no 1.-6.klasei. Spēle veicina bērna saskarsmes prasmi, spēju izprast sociālas situācijas, patstāvīgi pieņemt sociāli akceptējamus lēmumus ar mērķi palīdzēt sev vai vienaudžiem. 

Iegādāties   Metodoloģija

Контролируй свой гнев + dāvana

Игра контроля над гневом  является  вспомогательным материалом для эмоционального воспитания детей в практическом сознании и решения стрессовых ситуаций в школе и домаНесмотря на то,  что основной целевой аудиторией являются ученики игры  1- го класса и старше,  учителя дошкольного возраста убедились в том,  что игра также очень успешна, помогая маленьким детям изучать стратегии решения проблемИгра развивает у ребенка коммуникативные навыки,  способность понимать социальные ситуации,  самостоятельно принимать социально приемлемые решения, чтобы помочь себе и своим сверстникам.

Iegādāties   Metodoloģija

Mācīties, draudzēties, spēlēties

Spēles uzdevums ir pirmsskolas un sākumskolas bērniem radošā un vienkāršā veidā mācīt svarīgākās saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmes, pirmsskolas posmā un sākumskolā. Īpaši noderēs bērniem, kuriem būtiskākās sociālās prasmes - impulsu kontroles prasmes, nomierināšanās prasmes, problēmu risināšanas - ir jāmāca soli pa solim.

Iegādāties     Metodoloģija  

Pasaki sev. Pasaki citiem

Pozitīvā sarunu spēle palīdzēs veidot sarunas gan lieliem, gan maziem, gan ar sevi un citiem. Spēle būs labs atbalsts skolā, ģimenēs, profesionāļiem, mediatoriem un ikvienam, kuram ir svarīgi uzmundrināt un atbalstīt draugus un kolēģus, bērnus, jauniešus un pieaugušos. 
Prasme pateikt citiem kaut ko labu ir viena no vissvarīgākajām sociālajām prasmēm (ja ne vissvarīgākā). Labs vārds īstajā brīdī var pat izglābt dzīvību.

Iegādāties   Metodoloģija

Dialogu aplis - vides spēle 3x3 m


Iegādāties   Metodoloģija   Ražojam tikai pēc pasūtījuma

7 plakātu komplekts "Pozitīvai uzvedībai"

Ideju plakāti pozitīvai uzvedībai - vizuāls uzskates līdzeklis ar ieteikumiem un padomiem rīcībai saspringtās situācijās, lai veicinātu skolēnu saskarsmes prasmes un spēju izprast sociālās situācijas. 
Ja vecāki vai pedagogi nonāk posmā, kad lielākā daļa teikumu bērniem sākas "Cik reizes man tev jāsaka, lai...", ir vērts padomāt, kas ir dziļāks iemesls, kāpēc bērns neievēro sacīto. Un bieži vien iemesls ir tas, ka bērni verbālu informāciju uztver daudz sliktāk nekā vizuālo. 

Iegādāties   Metodoloģija

4 plakātu komplekts "Mierīgākai klasei"

Plakāti paredzēti klases saliedēšanai, mierīgas un konstruktīvas gaisotnes veidošanai, kā arī vardarbības mazināšanai starp vienaudžiem skolā un arī ārpus tās. Plakāti ir A2 formātā un paredzēti izvietošanai klasēs, kurās ir sarežģīts mikroklimats vai notiek jau atklāta fiziska vardarbība. Protams, tie noderēs arī ļoti draudzīgās vidēs, jo zinoši  bērni (un pieaugušie) var izdarīt patiešām daudz, lai vardarbība nenotiktu.

Iegādāties   Metodoloģija

Uzlīmes ar motivējošiem tekstiem

Uzlīmes var izmantot kā pozitīvi motivējošu, stimulējošu un iepriecinošu palīgmateriālu darbā ar bērniem, līmējot dienasgrāmatās, burtnīcās, uz somām, apģērba u. tml. 

Iegādāties 

Emociju termometrs

Uzvediba.lv ir tapis vēl viens vērtīgs instruments darbam ar emocijām, konfliktiem, uzvedības problēmām un ne tikai. Arī pozitīvām lietām. Tā noderēs jebkam mērāmam skalā no +10 līdz -10. 
Tā ir trīs metrus gara skala, un bērni pa to var skraidīt (materiālu var droši mazgāt, nebaidoties, ka krāsas izbalēs). Tai ir iestrādāti stiprinājumi likšanai pie sienas, kas to ļaus izmantot ikdienā.
Kāpēc tik gara?   Lai varētu strādāt ar visu klasi vai citām lielām grupām, jo mūsu pieredze rāda, ka tieši lielā kompānijā ar šo termometru strādāt ir visjautrāk.

Iegādāties 

Grīdas uzlīmes - klasītes

Klasītes noderēs kā izklaidējošs un izglītojošs palīgmateriāls mājās, bērnudārzos un sākumskolās. 

Sazināties  Ražojam tikai pēc pasūtījuma

Dāvanu karte

Izvēlieties dāvanas bez raizēm kopā ar uzvediba.lv!
Par šo dāvanu karti iespējams iegādāties preces uzvediba.lv 

Iegādāties 

VEBINĀRI

Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos.  Sensorā uzvedība

Vai zinājāt, ka izmainīts sensorais jutīgums ir viens no galvenajiem uzvedības problēmu iemesliem? Un daudzas problēmas var atrisināt, nevis mēģinot mainīt bērnu, bet veicot pavisam nelielus pielāgojumus vidē. Pastāstīsim, kā saprast bērna uzvedības izaicinājumus un kā palīdzēt bērniem, kuriem ir grūti nosēdēt visu nodarbību pie galda. Kā palīdzēt bērniem, kuriem traucē pat nelielas skaņas vai taisni otrādāk – kā palīdzēt, ja bērns runā ļoti skaļi vai taisa lielus trokšņus. Kā palīdzēt bērniem, kuri ir ļoti rūpīgi un uzdevumus pilda daudz lēnāk par citiem un kā palīdzēt bērniem, kuri tik strauji, ka tos ir grūti strukturēt darbam utt. Būs daudz praktiski padomi dažādiem bērniem un dažādām situācijām.

Iegādāties ierakstu

Kā motivēt nemotivējamus bērnus? 

Motivācijas jautājumi ar katru gadu paliek aizvien sarežģītāki, jo ir bērni, kuri neko negrib, ir bērni, kuri vēlas visu, ir bērni, kuri atsakās darīt jebko, ja viņš jūt kaut mazāko spiedienu. tas viss padara trauksmainus gan pieaugušos, gan pašus bērnus.

Iegādāties ierakstu

Kā trenēt skolā nepieciešamās sociālās prasmes?

Skola – tas nav stāsts tikai par lasītprasmi, matemātiku utt. Tas ir arī stāsts par spēju nosēdēt skolā, spēju sekot līdzi pedagogam, spēju ignorēt kaitinošu uzvedību, spēju sadarboties, lūgt palīdzību, palīdzēt, spēju atpazīt vardarbību un neiesaistīties konfliktos utt. Kādas prasmes nepieciešamas, lai bērns skolā justos labi un kā tās trenēt mājās jau vasaras laikā?

Iegādāties ierakstu

Kā palīdzēt veidot pozitīvu pašapziņu?

Ticība sev – tā ir svarīga īpašība, lai bērns nepadotos pirmo (reizēm pat iedomāto) grūtību priekšā. Pašapziņa lielā mērā nosaka, vai mēs cīnīsimies par saviem sapņiem, realizēsim savus talantus, motivēsim sevi kvalitatīvākai dzīvei. 

Iegādāties ierakstu

Kā tikt galā ar trauksmi?

Trauksmainiem bērniem ir tendence uz pasauli skatīties caur briesmu prizmu. Mazās devās trauksme ir veselīga, bet ir bērni, kuriem visa dzīve sastāv no monstriem zem gultas, baktērijām, iespējamas tuvinieku saslimšanas vai nāves, bailēm no neveiksmes un izsmiekla. Pat bailēm no baidīšanās. 
Vebinārā būs soļi lielas trauksmes mazināšanai ikdienā. Protams, arī spēles un rotaļas trauksmei, nomierināšanās stratēģijas un idejas, kā labāk saprast trauksmainu bērnu.

Iegādāties ierakstu

Draudzēšanās prasmes 

Bērnudārzs vai skola ir daudz sarežģītāka vieta nekā izskatās, jo bērni ir kopā ar cilvēkiem, ar kuriem viņiem nesaskan raksturi, bērniem, kuri, iespējams, ir skaļi un kaitinoši. Viņi parasti nenogurst tik daudz no mācībām, cik no sociālās mijiedarbības. No draudzības līdz publiskai vardarbībai var arī būt ļoti, ļoti tuvu. Daudz tuvāk nekā mēs – pieaugušie nojaušam. "Es ar tevi nedraudzēšos!". Kāpēc visas šīs draudzēšanās un nedraudzēšanās nav tik vienkāršas kā izskatās? Kāpēc ir bērni, kuri ir gatavi pazemoties un draudzību pat pirkt? Kā palīdzēt bērnam, kuru izstumj, ar kuru neviens nevēlas draudzēties? Kādas tieši prasmes nepieciešamas kvalitatīvai draudzībai un kā tās iegūt un stiprināt?

Iegādāties ierakstu

LASĪTAVA

Vardarbība skolās

Lai gan pirmās skolas nedēļas parasti ir mierīgas, ir jārēķinās, ka varmākas savu upuri parasti noskata tieši gada sākumā, izvēloties tos, kuri izskatās viegli mērķi gan fiziski, gan emocionāli. 
Jūsu komentāros un vēstulēs daudz lasījām, ka skolas personāls atsakās iesaistīties konfliktu...

Lasīt tālāk »

Kā mācīties un mācīt laika izjūtu?

Mācīt laika izjūtu – tas nav mācīt pulksteni. Ir pieaugušie, kuri ļoti labi pazīst pulksteni, bet mūžīgi kavē, kļūst paralizēti, saskaroties ar neizdarāmu darbu apjomu, viņi pārvērtē, cik kas aizņems laiku un nesaprot, kur paliek stundas, dienas, nedēļas... 

Lasīt tālāk »

Bērns ir kļuvis par baumu un aprunāšanas upuri?

Viņi baumo, ka esmu gulējusi ar visiem nometnes puišiem.” “Es atteicos ar viņu draudzēties, un viņa izplatīja baumas, ka esmu gejs” -tā bieži sākas jauniešu stāsti. 
Neklausies tajās muļķībās... Viņiem vienkārši skauž… Tas ir normāli – trīt mēles ap kādu utt...

Lasīt tālāk »

Vardarbība ir paredzama!

Lai arī ziņa par to, ka konkrētajā skolā, konkrētajā klasē pret konkrētu bērnu tiek īstenota vardarbība var izklausīties kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, verbāla un fiziska vardarbība parasti ir paredzama pat ar augstu varbūtības procentu.

Lasīt tālāk »

Bērns cietis no vardarbības skolā. Mainīt skolu vai nemainīt?

Varbūt viņš pārspīlē? - Varbūt nav tikt traki… - Mēs visi cietām… - Tā rūdās tērauds… Kur garantija, ka nākamajā skolā nebūs tāpat? 
Pēdējās nedēļās zvana daudzi vecāki ar...

Lasīt tālāk »

Emocionālās vardarbības signāli

Vairāki emocionālās vardarbības signāli, kam ir vērts pievērst uzmanību jau pirmajā skolas dienā. Mīļie vecāki, esiet vērīgi arī tad, ja tas neskar tieši jūsu bērnu, jo ikviens bērns var būt nākamais!!! 

Lasīt tālāk »

Dusmu kontroles spēle konfliktu risināšanai

Šodien padziļinātāk pastāstīsim par vienu  no Dusmu kontroles spēles metodēm, kuru plaši izmanto tieši darbam ar konfliktējošām grupām. To var spēlēt viens vecāks ar vienu bērnu, to var spēlēt grupā līdz sešiem bērniem. 

Lasīt tālāk »

Bērni ģimenē ienīst viens otru?

Bērni strīdēsies vienmēr, un tas ir normāli, jo tā viņi apgūst dažādas taktikas un stratēģijas mērķu sasniegšanai īstermiņā un ilgtermiņā. Bērni mācās dalīties, argumentēt, meklēt kompromisus, novest konfliktus līdz galam. Bet tā ir vecāku atbildība – spēt saprast, kurā...

Lasīt tālāk »

Sarežģīta uzvedība un mācīšanās mājās-  1.nedēļa

Šī vēl nebija sarežģīta nedēļa. Katra nākamā būs nevienkāršāka, jo, ja sākumā daudzi jaunieši attālinātu mācīšanos uztvēra kā eksotiku, tad pamazām nāk apjausma, ka tā būs realitāte. Īstais “lūziens” varētu būt nākamās nedēļas vidus, aiznākamā nedēļa. Atkarībā no iesaistīto...

Lasīt tālāk »

Viens pats mājās un pašdisciplīna

Ne visi vecāki pirmdien paliks kopā ar bērniem, jo ir profesijas, kurās nevar strādāt attālināti – aptiekāri, pavāri, medicīnas darbinieki, policisti un citi. Ne visiem bērniem (un arī pieaugušajiem) ir spīdoši ar pašdisciplīnu, tāpēc pirmdienu daudzi vecāki gaida ar bažām un pat...

Lasīt tālāk »

Kā mazināt tīņu uzvedības izaicinājumus? Plānojot kopā!

Vecāki, kuri ir mājās ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir jau saskārušies ar lielām uzvedības problēmām, un uzvediba.lv saņem īpaši daudz jautājumus tieši par tīņiem. Turklāt realitāte ir tāda, ka mēs nezinām, cik ilgi mēs...

Lasīt tālāk »

Kāpēc filmēt kaušanos nav laba ideja? Un kāpēc kauties nav laba ideja?

Ko bērni mūsdienas dara, ja viņi redz, ka viņu vienaudzis tiek piekauts, apsaukāts, ja  audzinātāja zaudē pašsavaldīšanos, ja uz ielas kāds dedzina miskastes?
Jā, izvelk savu mobilo tālruni un sāk filmēt...

Lasīt tālāk »

Bērns atkarīgs no pornogrāfiskiem materiāliem?!?

Pašlaik nav jautājums, vai jūsu bērni saskarsies ar pornogrāfiju, bet drīzāk, kad un kā., un tikai no jums kā vecākiem ir atkarīgs, ko viņš darīs šajā brīdī., kā tas ietekmēs viņa tālākos ieradumus. Statistika ir šausminoša - tā varētu izklausīties neticama un prātam neaptverama, bet...

Lasīt tālāk »

Bērns basto skolu

Ir bērni, kuri iet uz skolu un vienu dienu paiet skolai garām.. Un saprot, ka tas ir iespējams un tad nedēļām neiet uz skolu. 
Bērniem ir jābūt skolā! Jā, var gadīties situācijas, kad bērns lūgsies, lai viņu uz vienu dienu atstāj mājās, jo viņš ir pārguris, un tad patiešām ir vērts šādu iespēju viņam dot. Nereti, pasakot bērnam, ka viņš var palikt mājās, viņš tomēr pārdomā un uz skolu aiziet, bet ar labāku pašsajūtu, jo...

Lasīt tālāk »

Kā pasargāt sevi un citus no toksiskas rīcības kolektīvā

Par to, kā kolektīvā sākas emocionālā vardarbība, kā tā maina mūs un cilvēkus blakus, kā to atpazīt un ko darīt - uzvediba.lv vadītājas Līgas Bērziņas sarunā ar Uguns skola vadītāju Lauru Dennler.

Lasīt tālāk »

Bērns zog naudu no vecākiem

Ja pirmsskolas vecuma bērns paņem kaut ko bez atļaujas, tas ir viens konteksts, jo šajā vecuma bērniem vēl nav attīstījusies prāta teorija – spēja paraudzīties uz problēmu no otra perspektīvas. Bērnam vienkārši šķiet – ja viņam tā lieta ir nepieciešama, tad viņš ar otru jau ir vienojies...

Lasīt tālāk »

Kā dabūt bērnus ārā no ekrāniem?

Ekrāni ir lielisks veids, kā izklaidēt sevi, kā mazināt stresu, kā aizbēgt no problēmām. Tomēr kādā mirklī daudz ir par daudz. Tad sākas cīņa ar laiku pie ekrāniem, kas parasti nav veiksmīga, jo mēs padodamies pusceļā. Ir bērni, kuri pat atklāti atzīst - tad, kad vecāki viņiem...

Lasīt tālāk »

Mikrobu tēma no otras puses

Vairākās darbnīcās uzvediba.lv saņēma jautājumus nevis par to, kā piedabūt bērnus mazgāt rokas, bet  ko lai dara ar bērniem, kuri ir apsēsti ar mikrobu tēmu un pārmērīgi mazgā rokas  pat līdz tādai pakāpei, ka tās sāk sprēgāt, Bērni atgriežas pie krāna ik pēc dažām...

Lasīt tālāk »

Ja bērns aizmet dāvanas pa gaisu

Dāvināšanas laiks daudzām ģimenēm būs īsts pārbaudījums - tas brīdis, kad bērns izpako dāvanas,  pasaka – Es to negribu!, Kas tas par mēslu!, sataisa histēriju vecāku un viesu priekšā. Vai aiziet, aizcērtot durvis.

Lasīt tālāk »

Kā kabatzagļi izvēlas savus upurus?

Tumšais laiks ir ideāli piemērots kabatzagļiem. Mēs varētu domāt, ka pasaule ir laba un bērnus taču neaplaupa, bet tā īsti nav taisnība.. 
Nekad nav bijis tik droši dzīvot kā tagad (par spīti tam, ko raksta medijos). Tas, ka jūs neesat...

Lasīt tālāk »

Kautiņi, kuros nav izredžu uzvarēt

Mūsu tikšanās iemesls ir kautiņš, kura rezultātā jaunietis smagi cieta. Es mainīju daudzas detaļas, lai iesaistītās puses neatpazītu, un stāstu publicēju ar vecāku atļauju, jo tie līdzinās daudziem citiem stāstiem mazajās un lielajās skolās.

Lasīt tālāk »

Bērns dara pāri mammai vai tētim

Ja bērns ir atklāti agresīvs pret kādu no vecākiem, pirmais, ir svarīgi visiem pieaugušajiem ģimenē definēt kopīgu nostāju un vienoties par kopīgu rīcību šādos gadījumos. Ja bērns ir atklāti agresīvs pret vienu cilvēku...

Lasīt tālāk »

Bailes no izstumšanas klasē - iemesli un cena

Pamodos šodien 5 no rīta un sapratu, ka miegs nenāks, lai arī šī ir sestdiena. Uztaisīju tēju un ilgi sēdēju, veroties tumsā.
Sen nav rakstīts blogs. Ir grūti rakstīt pat sāpīgām lietām, tādām kā vardarbība, esot tik tuvu...

Lasīt tālāk »

Vardarbība pret pedagogu

Vairākās skolās ir gadījies novērot tik cinisku bērnu attieksmi pret pedagogiem, ka acis izplešas un asinis sāk vārīties. Jā, ir būts arī klasēs, kur pedagogi joprojām ar lineālu sit pa pirkstiem nepareizo atbilžu sniedzējiem, bet par to ir runāts daudz...

Lasīt tālāk »

Ko darīt ar briesmīgu rokrakstu?

Vēlaties bērnam uzlabot rokrakstu? Pārtrauciet spiest viņu rakstīt!
Slikts rokraksts ir, protams, uzlabojams ar glītrakstīšanu, bet daudzi vecāki kopā...

Lasīt tālāk »

Kā sēdināt bērnus klasē

Jautājums „Kur sēdēt?”, sagādā stresu daudziem bērniem ne tikai pirmajā klasē, bet arī vecāko klašu bērniem.  Šis pats jautājums "Kā sēdināt vai ļaut pašiem sasēsties?" nomoka arī pedagogus. 
Ja klase ir nezināma sarežģīta, ir vērts šo jautājumu pārdomāt rūpīgi...

Lasīt tālāk »

Kā mācīt bērnam lasīt

Jautājumus par to, kā "piespiest" bērnu lasīt, uzvedība.lv saņem katru nedēļu. Šo rakstiņu rakstu ar lielu bijību, un joprojām nezinu, vai esmu pareizais cilvēks, kaut visi mani bērni ir grāmatmīļi, un esmu palīdzējusi burtu labirintus atšķetināt daudziem bērniem.

Lasīt tālāk »

Kurš sabojāja manu bērnu?

Viņu slikti ietekmē draugi, pagalma biedri, klasesbiedri utt.! Viņš ir mainījies, kopš..., Tu vairs ar tiem nedraudzēsies! – tie ir pārsteidzoši bieži dzirdami teikumi kā atbilde gan uz bērna uzvedības izaicinājumiem, gan arī uz sekmju kritumu, gan motivācijas zudumu.

Lasīt tālāk »

Jūs manu bērnu nesodīsiet!

Stāvēju gaitenī pie palodzes un gaidīju kādas skolas administrāciju, kad manu uzmanību pievērsa trio netālu – bērns, māte un vecmāmiņa, kuri, šķiet, tur uzturējās ar to pašu mērķi. Tas nebija pirmās klases bērns, drīzāk kāda 4.klase. Viņš dīdījās, metās ap kaklu...

Lasīt tālāk »

Kā trenēt bērnu (un savu) pacietību

Ja bērns nespēj pabeigt zīmējumu, ja pārtrauc draugu stāstījumu, ja impulsīvi metas darbos pirms instrukciju noklausīšanās, iespējams, viņam būs izaicinājumi nākotnē gan skolā, gan arī karjerā. Ne velti, ir latviešu tautas pasaka par balodi ar viņa „...protu, protu...

Lasīt tālāk »

Kā mazināt šķiršanās trauksmi

Ir bērni, kuri neļauj vecākiem aiziet pat uz tualeti, ir bērni, kuri nelaiž vecākus prom pat uz dažiem soļiem. Ir bērni, kuriem pat ballītes nesagādā prieku, jo viņi visu laiku meklē vecākus. Pamazām sākas bērnudārzi, un ne visiem bērniem šis sākums būs vienkāršs.

Lasīt tālāk »

Viņš to speciāli izdarīja

Ir bērni, kuri, šķiet, speciāli uzvedas kaitinoši – viņi pagrūž citu bērnu, sāk kliegt tieši tad, kad esat lūguši runāt klusāk, salauž citu mīļākās mantas, ar dakšu sadur blakussēdētāju. Šie ir tikai daži piemēri, un gandrīz ikviens vecāk, pedagogs vai vienkārši vērotājs no malas...

Lasīt tālāk »

Kas īsti bērnam jāprot skolas gaitas uzsākot

zaudēt, nebūt pirmajam. Pat pasaules labākā basketbola komanda kādreiz zaudē, un māciet bērnu uztvert zaudējumus, neveiksmes kā pieredzi, ne apkaunojumu. Turklāt labākajās komandās uzņem tos, kuri vislabāk spēj...

Lasīt tālāk »

Kādas ir kvalitatīva soda pazīmes?

Bērnu vajag sodīt! Bērnu nepieciešams disciplinēt!
Šādus komentārus noteikti esat dzirdējuši daudz, un kādreiz patiešām pat savaldīgākajam vecākam rokas muskuļi savelkas miesas soda...

Lasīt tālāk »

Acīs skatīšanās-kāpēc tas ir tik svarīgi labām attiecībām

Ja bērnam ir grūtības izveidot stabilu draudzību rotaļu laukumā, bērnudārzā vai skolā, tad ir vērts pavērot, kā bērns veido acu kontaktu. Un - vai vispār veido acu kontaktu. Jo cilvēki, kuri prot vedot piemērotu acu kontaktu, tiek uztverti kā draudzīgi, bet tie, kuri neveido...

Lasīt tālāk »

Kā kļūt par labu (vai vismaz labāku) sarunu biedru

Vai esat pamanījuši, ka ir bērni (un arī pieaugušie), kuri viegli pazaudē sarunas pavedienu, kuri mētājas no vienas tēmas uz otru, jo nespēj saprast sarunas mērķi? Ir cilvēki, kuri runā tikai par sevi un sev interesējošām tēmām un, lai arī par ko citi runātu, visi pavedieni...

Lasīt tālāk »

Negatīvie līderi klasē

Katrā darbnīcā, seminārā Uzvediba.lv saņem daudzus jautājumus par negatīvajiem līderiem.
Ikviena grupa ir kā dzīvs organisms, un ikvienā grupā būs gan pozitīvie līderi, gan negatīvie. Pat, ja mēs paņemtu no katras klases mierīgākos bērnus, ievietotu vienā telpā, mēs redzētu...

Lasīt tālāk »

Impulsu kontroles treniņš, jeb kā izdzīvot māmiņdienas koncertā?

Interesanti, ka tieši maija vidū parasti aktualizējas jautājumi  par bērnu neprasmi uzvesties publiskos pasākumos. Koncerti – tas ir daudz sarežģītāk nekā pirmajā mirklī tas...

Lasīt tālāk »

Apsaukāšanās un iesaukas? Tas nav tik vienkārši ...

Senajās ciltīs vārda došanai bija īpaša nozīme. Vārds pavadīs bērnu visu dzīvi, un  katrai tautai ir īpaši rituāli, kā to izvēlas. Daudzviet lielākais sods bija vārda atņemšana, jo palikt bez vārda – tas nozīmēja palikt bez aizsardzības.

Lasīt tālāk »

Jo ilgstošāka ir vardarbība, jo upurim grūtāk ir sevi aizstāvēt

Autobusā iekāpa vesela klase, un man pretī nosēdās meiteņu bariņš, kāda piektā vai sestā klase. Viena no meitenēm  gatavojās iekosties plūmē.
Tu cūka – tu tiešām to plūmi ēdīsi?!? – pa visu autobusu uzbļāva pa vidu sēdošā.

Lasīt tālāk »

Lai nomierinātu bērnu, vispirms jānomierina pieaugušais

Šodien, steidzoties uz semināru, apstājos pie sarkanās gaismas. Turpat uz pašas trotuāra apmalītes stāvēja trīsgadīga meitenīte. Viņa atteicās doties tālāk un, iespējams, tā bija vecmāmiņu, kura viņu gaidīja.

Lasīt tālāk »

Kā atšķirt īstus draugus no neīstiem?

Aprīļa biežāk uzdotais jautājums darbnīcās bija "Kā atšķirt neīstus draugus no īstiem? Jeb, kā bērni saka – „fake friends" no īstiem draugiem.
Viss sākas ar mums pašiem - jo mazāk bērns (un arī pieaugušais) būs atkarīgs no apkārtējo novērtējuma, jo mazāk būs pakļauts...

Lasīt tālāk »

Ir cilvēki, kuri pārtrauc un ir kurus pārtrauc

Ir cilvēki, kuri pārtrauc un ir tādi, kurus pārtrauc.
Ja jūsu bērnu (vai jūs pašu) bieži pārtrauc, tam varētu būt vairāki iemesli:
Viens no sāpīgākajiem – pētījumi rāda, ka cilvēkus ar zemāku sociālo statusu pārtrauc biežāk. Ja bērnam (vai jums) bieži neļauj...

Lasīt tālāk »

Kā ikdienā atšķirt verbālu agresiju no pamatotas un arī vajadzīgas kritikas?

Šonedēļ kādā kolektīvā sākās diskusija par to, kā ikdienā atšķirt verbālu agresiju no pamatotas un arī vajadzīgas kritikas? Kā atšķirt konfliktu no vardarbības?
Tieši spēja atšķirt šīs lietas ļauj saprast, kādās situācijās mēs kādam palīdzam izaugt un kādās...

Lasīt tālāk »

Kā tikt galā ar atraidījuma un zaudējuma sajūtu?

Mēs ar tevi nespēlēsimies! Šāds paziņojums nereti liek emocionāli reaģēt ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. 

Pētījumi rāda, ka vienaudžu atraidījums atstāj postošu ietekmi uz bērna pašapziņu un ietekmē viņu visas dzīves garumā. Ja pētījumi rāda, ka...

Lasīt tālāk »

Kā pievienoties spēlei vai sarunai

Citu pārtraukšana, iejaukšanās svešās sarunās ir visnotaļ kaitinošs bērnu (un arī pieaugušo) ieradums. Bieži to pavada nespēja harmoniski pievienoties spēlēm, grūtības uzsākt sarunu, kā arī nespēja apstāties, pat neskatoties uz sarunu biedra neskaitāmiem mēģinājumiem sarunu...

Lasīt tālāk »

Spēks vai ietekme?

Ir bērni (un arī pieaugušie), kuri problēmas risina spēku. 
Citi ne tikai cieš no šī uzvedības modeļa, bet arī iemācās to īstenot paši. 
Mazulis rāpo pa grīdu, pierāpo pie atvilktnēm, mēs viņu paceļam gaisā, pagriežam rāpošanai citā virzienā. Viņš pierāpo pie TV pults un...

Lasīt tālāk »

Mājasdarbu pildīšana pārvēršas nebeidzamos strīdos un čīkstēšanā?

Mājasdarbu pildīšana pārvēršas nebeidzamos strīdos un čīkstēšanā? Piecu minūšu uzdevumam aiziet vairāku stundu cīņa? Bet tas tomēr bērnu nemotivē nākamajā dienā vienkārši piesēsties un izpildīt tos nelaimīgos piecminūšu uzdevumus? 

Lasīt tālāk »

Ja bērns uzvedas šausmīgi tieši vecāku klātbūtnē...

Kāpēc mazi bērni grūstās? Ko darīt, lai bērns pārtrauktu sist citus, it īpaši vecāku klātbūtnē?
Viens izskaidrojums ir bieži lasīts - tas, ka bērns uzvedas ideāli, ja vecāku nav tuvumā, bet šausmīgi - līdzko viņa ierodas (vienalga, vai pie vecvecākiem vai pirmsskolā), esot laba zīme...

Lasīt tālāk »

Kā stiprināt bērna pašapziņu?

Ir bērni (un arī pieaugušie), kuri vilcinās darbam ķerties klāt, atliek to līdz pēdējai minūtei un tad naktī izdara visu. Ir bērni, kuri nespēj darīt neko citu, kamēr darbs nav pabeigts. Tomēr viņi slīpē to atkal un atkal, nogurdinot sevi un citus, novilcina darbu nodošanu līdz pēdējam...

Lasīt tālāk »

Visi ir vainīgi, tikai ne es!

Viņš tīšām mani pagrūda! Viņš speciāli salauza manu lietu! Skolotāja uz mani ir uzēdusies! Ir slidens, tāpēc ka man jāiet pārgājienā! Neviens mani nemīl... 
Šis „visi ir vainīgi, tikai ne es” ir būtiskāks signāls nekā šķiet pirmajā acu uzmetienā. Mēs katrs varam nonākt noskaņojumā, kad šķiet...

Lasīt tālāk »

Ir bērni (un arī pieaugušie), kuri ātri padodas.

Ir cilvēki, kuri uzsāk spēlēt kādu mūzikas instrumentu un to pamet. Iesāk sportot un tad atsakās. Tā rodas viena apņemšanās pēc otras, un tās visas nonīkst. Nereti nonīkšanu pavada pašpārmetumi, pazemināts pašvērtējums, pat trauksme un depresija.

Lasīt tālāk »

Kā jūs plānojiet savu laiku?

 Ir pieaugušie (un arī bērni), kuri mūžīgi kavē. No tā cieš viņi paši, bērni, kolēģi, draugi, radi un citi. Cieš attiecības, cieši reputācija, jo mūžīgie kavētāji veido par sevi iespaidu, ka ar viņiem nevar rēķināties. 
Kavēšana un laiks kopumā ir maz izzināta parādība pat mūsu steidzīgajā laikmetā...

Lasīt tālāk »

Aprunāšana, baumošana sāp un izolē

Bieži bērni (un arī pieaugušie) nemāk draudzēties AR kādu. Viņiem vienkāršāk šķiet draudzēties PRET kādu. Citi ir iemācījušies aprunāt tik veikli, ka iesaistītie pat nepamana, kā viens draugs tiek noskaņots pret otru.
Aprunāšana parasti notiek, kad konkrētā...

Lasīt tālāk »

Bērns spēlējas viens

Jūs uztrauc tas, ka bērns spēlējas viens un nevēlas draudzēties, bet nesaprotat, vai tas ir saistīts ar kautrīgumu, jeb arī viņš vienkārši ir vienpatis un jūtas komfortabli ar to?
Labs orientieris ir jautājums - Kādas ir tavas sapņu brīvdienas?
Ja viņa ideālās brīvdienas sastāv tikai no...

Lasīt tālāk »

"Tu jau esi liels, tev pašam jātiek galā!"

Ja jūs zinātu, cik daudzas uzvedības problēmas sākas ar to, ka pieaugušie bērnam ir pateikuši "Tu jau esi liels, tev pašam jātiek galā!".
Šādu pieeju bērni var saprast ļoti burtiski un mēģināt risināt patstāvīgi problēmas, kuras pēc būtības jārisina pieaugušajam - piemēram...

Lasīt tālāk »

Ja Tu nesitīsi, sitīs tevi

Vai tiešām tas ir vienīgais izdzīvošanas likums?
Sabiedrībā un arī dzīvnieku pasaulē tā saucamais Alpha male, jeb alfa vīrietis vai sauksim vienkārši - līderis (tas pats attiecas arī uz sievietēm) savu vietu neizcīna ar agresiju vai iedzenot bailes. Līderis ir tas, kurš spēj rūpēties, aizsargāt...

Lasīt tālāk »

Pāris idejas, kas palīdz mazināt trauksmi pirmsskolai un skolai

Sportiskas aktivitātes – viens no labākajiem stresa „noņēmējiem” ir sportiska darbošanās vislabāk svaigā gaisā. Ir pierādīts, ka regulāra sportošana ievērojami mazina stresu gan maziem, gan lieliem. Bet ikdienā? Kaut vai, dodoties uz dārziņu, uzaiciniet bērnam...

Lasīt tālāk »

Daudzi bērni nesaka vecākiem, ka viņiem dara pāri

Tas saistīts gan ar sajūtu, ka viņi ir neveiksminieki un paši gan jau pie visa ir vainīgi, gan ar to, ka viņiem var šķist, ka vecāku iesaistīšanās var visu situāciju padarīt desmit reizes sliktāku. 
Tāpēc nesteidzīgas sarunas arī pie Dusmu kontroles spēles vai Mācīties. Draudzēties. Spēlēties.

Lasīt tālāk »

Bērnu piekāva skolā? Pazemoja? Par viņu ņirgājās klasesbiedri?

Nereti vecāki izvēlas bērnu uz skolu kādas dienas nelaist, bet pienāk tā nākamā diena, kad bērns būs skolā, un tā var būt izšķiroša.
Iespējams, klasesbiedri apklusīs, kad bērns ieies klasē iespējams, viņu pavadīs dažādi izsaucieni, iespējams, varmākas būs pavisam klusi, un tomēr, iespējams, viņi būs klusi uz pavisam īsu brīdi. 

Lasīt tālāk »

Par dusmām un dusmošanos

Lūk, uzvediba.lv pateiktais un nepateiktais šodienas LR1 Ģimenes studija raidījumā par dusmām un dusmošanos. 

Nav tikai divi ceļi - dusmas un pilnīga pakļaušanās. Mums jāmāca bērniem, ka ir arī kaut kas pa vidu, un tas jāmāca arī pašiem sev, ka var būt mazas dusmas, vidējas un milzīgas dusmas. Ikvienu līmeni ir iespējams paust...

Lasīt tālāk »

"Draudzēties" vai "Kļūt par superdraugu"?

Pastāstiet, ka pirms priecīgas "Jā" atbildes ir vērts apskatīties apkārt, kas notiek ar citiem bērniem, reizēm draudzēšanās aicinājums ir patiess, bet nereti tas ir signāls jauna vardarbības apļa sākumam kolektīvā.
Īstā draudzībā nav nepieciešami draudzības pierādījumi un apliecinājumi - draudzība vienkārši ir.

Lasīt tālāk »

Bērnam sāp sirsniņa par draudzības lietām?

Tā kā šī tēma rezonē daudzos pieaugušajos, mēs uzreiz esam gatavi dot dažādus attiecību padomus, sākot ar "ignorē" līdz zvanīšanai pa taisno audzinātājām tieši gulētiešanas laikā.
Pirms metaties jebkādā aktivitātē, ļaujiet bērnam runāt, saudzīgi uzdodot jautājumus, tādus kā...

Lasīt tālāk »

Pozitīva domāšana tiešā veidā ietekmē paškontroli

Pēdējā laikā daudzi raksti vēsta, ka vecāki ir ļoti atbildīgi par bērna uzvedības problēmām. Mums ir, ko teikt vecāku aizstāvībai! Arī vismierīgākajiem vecākiem var būt bērns ar strauju temperamentu vai grūtībām kontrolēt impulsus, un šāds uzstādījums nemaz nepalīdz. Kas palīdz?

Lasīt tālāk »

Sūdzēšanās, palīdzības lūgšana vai informēšana?

- Sūdzēties nav labi - tā nereti atbild pieaugušie bērnam. Bieži sūdzmani izsmej arī paši bērni ar pantiņiem, kurus mēs visi zinām no galvas no savas bērnības.
Atšķirība ir vienkārša - tā slēpjas rīcības mērķos - sūdzēšanās parasti notiek ar mērķi...

Lasīt tālāk »

Bērnam histērijas?

It īpaši vakaros vai ceļojumos, vai viesībās? iespējams, dzīve skrien uz priekšu par ātru... 
Šajā steidzīgajā pasaulē bērniem, kuriem ir grūtības ar impulsu kontroli, ir sarežģīta dzīve. 
Paradokss veidojas prasībās - piemēram, mēs prasām no bērniem tūlītēju atbildi – „Cik ir 3x3?”, „Ko vēlies vakariņās?”, „Kas uzdots uz...

Lasīt tālāk »

Bērns stundās neklausās

Sociālajos tīklos parādās aizvien vairāk izmisušu vecāku saucieni pēc padomiem, ko darīt, ja bērns stundās neklausās un attiecīgi mājās sanāk izņemt mācību vielu atkārtoti. 
Tādos gadījumos pirms pārmetumiem bērnam ir vērts pievērst uzmanību daudziem aspektiem un tostarp vienai mazāk skartai niansei:

Lasīt tālāk »

Prāta teorija

Problēmu risināšanas darbnīcā pieskārāmies nozīmīgam konceptam, kas ietekmē bērna un pieaugušā spējas sadarboties ar citiem - Prāta teorijai (Theory of mind)
Īsumā prāta teorija spēja saprast, ka citiem cilvēkiem arī ir domas un prāts, un ka katra cilvēka prātā ir kaut kas cits, nekā manā.

Lasīt tālāk »

Ir atšķirība starp sportu un darbu

Ja sportā mērķis ir uzvarēt kādu, un clvēki individuāli vai komandā cīnītās pret oponentu, tad darbā cilvēki sadarbojas kādam kopīgam mērķim. 
Tomēr interesanti, ka skolas vide līdzinās vairāk sportam - skolas apbalvo par individuāliem...

Lasīt tālāk »

Problēmas risināšanas soļi

Saka, ka konflikti lielākoties sākas galvā. Jā, mūsu spēja novērot, novērtēt situāciju, saglabāt mieru, tiešā veidā ietekmē, kā šo problēmsituāciju spēs nākotnē atrisināt bērns. 
Prasme nosaukt vārdā problēmu un sajūtas ir svarīgākais solis problēmu risināšanas procesā. 
Ka tas izskatās? Problēmas piemērs - Roberts ir paņēmis tava bērna robotiņu... 

Lasīt tālāk »

Kāpēc nevajadzētu zagt naudu?

uzvediba.lv komanda, strādājot ar jauniešiem, kuri ir veikuši likumpārkāpumus, izmantoja Dusmu kontroles spēli kā instrumentu, lai kopīgi mācītos risināt problēmas. 
Kā aktuālākā problēma jauniešiem bija attiecības ar naudu. Uzdodot jautājumu "Kāpēc nevajadzētu zagt naudu?", atbildes skanēja:

Lasīt tālāk »

BEZMAKSAS RESURSI

ATSAUKSMES

Jau pirmajā dienā spēli izmēģinājām un bērni bija sajūsmā. Vēlāk viņi veiksmīgi tika galā ar savām dusmām, kad tās uznāca. Viņiem bija vieglāk  pārrunāt sarežģītas situācijas. Viens no bērniem patstāvīgi tika galā ar dusmām un aizvainojumu uz savu draugu, izspēlējot šo spēli vienatnē un nevienam neko nesakot. Vakarā pats izstāstīja. Tas ir pārsteidzoši, kā šī spēle iedarbojas uz domāšanu.  Laura

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.