Uzvedības noteikumi
pirmsskolai un skolai

“Uzvedības noteikumi pirmsskolai un skolai” ir instruments, kas palīdzēs pedagogiem un vecākiem izskaidrot bērniem noteikumus, to nozīmi un kontekstu.

Materiāls piemērots gan bērniem, kuri lasa, gan tiem, kuri vēl mācās lasīt. Bērniem, kuri vēl mācās uzvedības noteikumus, un bērniem, kuri uzvedas labi, bet vēlas noteikumus  izskaidrot citiem.  Tas būs noderīgs bērniem, kuri labprātāk mācās grupās, un arī tiem, kuri vēlas noteikumus apgūt individuāli.

Instruments “Uzvedības noteikumi pirmsskolai un skolai” palīdzēs:

 • apgūt uzvedības noteikumus pirms problēmsituāciju rašanās;
 • izprast uzvedības noteikumu raksturu un mainīgumu;
 • veicināt sarunas par noteikumiem konkrētās vidēs, lai pārrunātu savējos;
 • pārrunāt rīcību dažādās sarežģītās situācijās;
 • atgādināt par noteikumu būtiskumu dažādās vidēs un notikumos;
 • skaidrot dažādu uzvedības noteikumu būtiskumu;
 • motivēt bērnu ceļā uz nosprausto mērķi;
 • sniegt vizuālo atbalstu uzvedības noteikumu ievērošanai.

“Uzvedības noteikumi pirmsskolai un skolai” būs atbalsts situācijās, kad:

 • noteikumi bērnam jāatkārto atkal un atkal, bet bērns tos tomēr neievēro;
 • bērns skolā regulāri saņem piezīmes par sliktu uzvedību;
 • bērns neizprot noteikumu jēgu;
 • bērns uztver noteikumus pārāk tieši un nespēj tos pielāgot situācijai;
 • bērna uzvedība ievērojami atšķiras no pārējo klasesbiedru uzvedības un bērnam ir grūti iekļauties klases kolektīvā;
 • bērnam ir grūti sadarboties grupā.

Kam paredzēta spēle?

Spēles sastāvs

 • 50 sociālo situāciju kartītes ar 250 jautājumiem par uzvedību dažādās vidēs
 • 100 piktogrammas ar 50 ieteikumiem un 50 ierobežojumiem
 • Apņemšanās tāfele
 • 24 uzlīmes

Tehniskā informācija

 • Vienas mazās kartītes izmērs: 60 x 60 mm, lielās kartītes izmērs: 90 x 135 mm
 • Kartītes ir drukātas uz izturīga papīra un laminētas
 • Spēles iepakojumā ietilpst: kastīte, 50 sociālo situāciju kartītes un 50 piktogrammu kartītes, Apņemšanās tāfele un 24 uzlīmes.

Sociālo situāciju kartītes

Informācija ir vienība, kas maina uzvedību. Ja uzvedība nemainās, informācija ir nodota bērnam nepiemērotā veidā. Ja bērns šo informāciju neuztver, ir jādomā veids, ko varētu darīt citādāk.

Piedāvājam 50 sociālo situāciju kartītes ar problēmu attēlojumiem, lai vecākiem un pedagogiem mājās un skolā būtu materiāls, ar ko un kā runāt ar bērnu. Tāpēc uz kartītēm ir ne vien vizuālais materiāls, bet arī svarīgākie jautājumi, ko uzdot bērniem.

Jautājumi veidoti tā, lai noteikumu mācīšanos padarītu par interesantu un jautru aktivitāti. Ir jautājumi, uz kuriem nepieciešams izdomāt atbildi, taču esam ieviesuši arī trīs jaunas kategorijas: “pamēģini” – bērniem atbilde uz jautājumu jāatrod, praktiski darbojoties, “veido sarakstu” – jāuzraksta vai jānosauc pēc iespējas vairāk atbilžu un “uzzini” – atbilde uz jautājumu jāmeklē uzziņu literatūrā vai interneta resursos.

Izvēloties jautājumus, kurus pārrunāt vai uzdot bērnam, varat vienā reizē aptvert visus piecus kartītes jautājumus, vai tikai tos, kuri šobrīd ir aktuāli. Vērojiet, cik ilgi bērns spēj kvalitatīvi noturēt uzmanību. Labāk mazāk jautājumu un pamatīgi!

Ieteikumu un ierobežojumu piktogrammas

Ir bērni, kuri slikti atšķir sociālos kontekstus. Piemēram, kāpēc starpbrīdī drīkst pārvietoties, bet stundas laikā jāsēž savā vietā. Vai, kāpēc starpbrīdī drīkst skaļi runāt, bet stundas laikā ir jābūt klusam. Ja bērns neatšķir sociālos kontekstus, viņš var nesaprast, kad ir nepiemēroti iet klāt citiem bērniem. Bērns var nesaprast, kad ir piemēroti stāstīt anekdoti vai klausīties skaļu mūziku.

Reizēm bērniem nav jāmāca uzvedības noteikumi, jo viņi tos jau zina. Viņiem ir jāmāca saprast kontekstu, robežas, un to, kurā brīdī kādu uzvedību drīkst realizēt.

Ja vēlaties mainīt bērna, grupas vai klases uzvedību, sāciet ar pozitīvajiem apgalvojumiem – slavēšanu un izmantojiet zaļās krāsas piktogrammas. Piemēram: “Malacis, ka tu stabili sēdi,” “paldies, Juri, ka tev uz galda ir tikai tas, kas nepieciešams nodarbībai,” “paldies visiem bērniem, kuri jau ir sagatavojušies stundai un izslēguši ierīcēm skaņu!”

Ir situācijas, kad ar pozitīvo apgalvojumu nepietiek, un zaļās krāsas piktogrammas “Sēžam mierīgi” vietā ir nepieciešama sarkanās krāsas piktogramma kā atgādinājums - “Netraucējam sevi un citus”.  Šīs kartītes izmanto nevis kā sodu, bet kā vizuālo atgādni. Piemēram, bērnam, kurš nesēž mierīgi un dara blakuslietas.

Kartītes izvēlas tikai par katra bērna aktuālo uzvedību un noliek viņam uz galda.

Arī ar klasi strādā tematiski un izvēlas ne vairāk kā 4 nozīmīgākos uzvedības noteikumus.

Mazākās grupās var izmantot līdz 6 kartītēm, uzvedības noteikumu piktogrammas izvietojot uz sienas vai tāfeles. Tās ir pārklātas ar laminātu, tāpēc tās var droši stiprināt ar līmlentām vietās, kur nepieciešamas atgādnes vai norādes.

Ieteikumu piktogrammas nav pilnīgi pretējas ierobežojumu piktogrammām, tās atbilst pēc konteksta, tāpēc sadaliet tās - atlasiet kartītes, kas attiecas uz konkrēto situāciju vai telpu un izmantojiet pēc nepieciešamības. Šī spēle nav paredzēta glabāšanai kastītē!

Apņemšanās tāfele

Viens no jaunumiem šajā, otrajā, izdevumā ir Apņemšanās tāfele. Tāfele ir vizuālais atbalsts bērniem, kuriem svarīgi izvirzīt noteiktus mērķus un regulāri piestrādāt, lai tos sasniegtu.

Tāfelē bērns ieraksta savu vārdu, apņemšanos un balvu, kuru saņems par apņemšanās izpildīšanu. Iesakām neizmantot našķus, bet gan piedāvāt iespēju piedalīties kādā aktivitātē, piemēram, iespēju sarīkot klases spēļu vakaru, atskaņot savu mīļāko dziesmu un visiem kopā dejot.

Apņemšanās var būt dažādas. Piemēram, kādam, kurš pārlieku bieži ieskatās telefonā stundas laikā, apņemšanās var būt stundas laikā ne reizi neizmantot telefonu. Kādam, kurš bieži lieto rupjus vārdus, apņemšanās var būt visu starpbrīdi nelietot rupjus vārdus.

Par katru izpildītu apņemšanos (vai par katru dienu – atkarībā no bērna pacietības) bērna tāfelītē ielīmē vienu uzlīmi, līdz bērns sasniedz iepriekš norunāto uzlīmju daudzumu. Ar mazākiem vai nepacietīgākiem bērniem varat sarunāt, ka pirms balvas iegūšanas jānopelna nevis 10, bet gan tikai 5 uzlīmītes.

Tāfeli var izmantot kā mājās, tā izglītības iestādē. Tā ir veidota no vairkākkārt lietojama materiāla. Aplīšos varat līmēt mūsu uzlīmes, kuras iespējams papildināt uzvediba.lv e-veikalā, bet varat arī ievilkt ķeksīti ar flomasteru.

Svarīgi aizpildīt tukšos aplīšus uzreiz pēc tam, kad bērns izpilda apņemšanos. Neaizmirstiet arī paslavēt bērnu!

Kad bērns ir apguvis jauno prasmi (runāt bez rupjiem vārdiem, stundas laikā neizmantot telefonu), Apņemšanās tāfeli pamazām varat atstāt nākamajiem izaicinājumiem.

Spēlēšanas idejas

Kā jau ierasts ar mūsu spēlēm, mēs aicinām jūs pieiet materiāliem radoši un pielāgot tos jūsu bērnu vajadzībām! Iedvesmai piedāvājam dažus veidus, kādos spēlēt „Uzvedības noteikumu spēli”.

Dalībnieku skaits: no diviem līdz visai klasei

Katrs bērns izlozē vai izvēlas vienu zaļo un vienu sarkano piktogrammu un paskaidro, kāpēc zaļajā kartītē attēlotā uzvedība ir vēlama un sarkanajā – nevēlama. Ja kādam nav ideju, pārējie palīdz. Pēc tam audzēkņi ir aicināti pārrunāt, kuri noteikumi klasē ir svarīgākie.

Par aktuālākajiem noteikumiem audzēkņi ir aicināti veidot ceļa zīmes līdzīgi kā satiksmes regulēšanai. Izveidotās ceļa zīmes novietojiet redzamā vietā!

* Atšķirībā no ierastajām ceļa zīmēm svarīgi nevis sodīt bērnus, kad viņi pārkāpj noteikumus, bet gan laikus izteikt atzinību par noteikumu ievērošanu. Tas efektīvāk veido paradumu ievērot noteikumus. Ceļa zīmes varat veidot arī mājās vai divatā ar bērnu.

Dalībnieku skaits: no četriem līdz visai klasei

Situāciju kartītēs atrodiet jautājumus ar ikonu „pamēģini” un sadaliet bērnus grupās, katrai kā uzdevumu dodot vienu jautājumu. Grupa ir aicināta atbildēt uz uzdoto jautājumu teātra formā. Tā var būt pavisam īsa aina, bet var kļūt arī par ilgāku projektu. Svarīgi, lai izrādē spēlētu katrs no grupas dalībniekiem. Iedrošiniet uzdevumam pieiet ar humoru un neaizmirstiet par aplausiem!

Teātra vietā varat arī zīmēt komiksus, filmēt video vai rakstīt dzejoļus! To var īstenot arī mājās, iesaistot visu ģimeni.

Dalībnieku skaits: no diviem līdz visai klasei

Audzēkņi tiek sadalīti pāros, un katrs izlozē vienu sociālās situācijas kartīti. Viens no pāra intervē otru, uzdodot jautājumus uz savas kartītes. Ja bērni jau veikli raksta, intervētājs atbildes pieraksta. Pēc tam lomas tiek mainītas. Ja pietiek laika, katrs pāris būtiskākos secinājumus prezentē klasei.

Ja vēlaties, atbildes varat apkopot un izveidot „Uzvedības avīzi” ar katra bērna interviju un ilustrētu portretu vai arī uzfilmēt video, kurā katrs iejūtas žurnālista lomā.

METODOLOĢIJA

BEZMAKSAS RESURI