Pozitīvo sarunu spēle "PASAKI SEV. PASAKI CITIEM"

"Pasaki sev. Pasaki citiem" pozitīvu sarunu spēle palīdzēs veidot sarunas gan lieliem, gan maziem, gan ar sevi un citiem. Spēle būs labs atbalsts skolā, ģimenēs, profesionāļiem, mediatoriem un ikvienam, kuram ir svarīgi uzmundrināt un atbalstīt draugus un kolēģus, bērnus, jauniešus un pieaugušos.
Teikt un saņemt komplimentus – tas ir patīkami!
Prasme pateikt citiem kaut ko labu ir viena no vissvarīgākajām sociālajām prasmēm (ja ne vissvarīgākā). Labs vārds īstajā brīdī var pat izglābt dzīvību.
Neirozinātņu pētījumi pierāda, ka spēja justies pateicīgam – tātad spēja novērtēt labo, ko citi mums ir devuši – ir izšķiroši svarīga mūsu pašu psihiskajai veselībai. 
Spēja ieraudzīt pašam savas veiksmes, prasmes un talantus nozīmē veselīgu pašvērtējumu.

Kas īsti ir „kompliments?” Vienkārši runājot, tas ir kaut kas jauks, ko viens cilvēks saka otram. Tā var būt atzinība par jauku izskatu, pateicība par garšīgi pagatavotām vakariņām vai novērtējums par lielisku rakstura īpašību. Kompliments var būt tikpat labi flirta, kā darījumu sarunu vai sākumskolas matemātikas kontroldarba daļa. Komplimentus var (un vajag) teikt arī pašam sev.

Spēle „Pasaki sev. Pasaki citiem” būs izcila dāvanas ideja kolēģiem un draugiem,  kuriem nepieciešams atbalsts vai pozitīvs impulss darbā un ārpus tā. Un, protams, arī dāvana sev, saviem mīļajiem.Tā ir vienkārši spēlējama no piecu līdz simtu piecu gadu vecumam gan ģimenē, gan pirmsskolā un skolā, gan starp kolēģiem darbā un svētku notikumos. Tā palīdzēs veidot jaunas tradīcijas – ar spēles palīdzību vizualizēt un teikt labus vārdus pēc būtības svētkos un ikdienā.  Šī spēle palīdz uzlabot mikroklimatu darba kolektīvā, it īpaši, ja jārisina sarežģītas situācijas, kuras grūti ir izrunāt pat starp pieaugušajiem.Attiecīgi spēle būs lielisks palīglīdzeklis, lai iesāktu gan sarežģītas sapulces, gan ikdienas piecminūtes, ātri un vienkārši  veidotu pozitīvu, uzticēšanās pilnu atmosfēru darba vidē. Un arī mājās, kad nogurums sāk ņemt virsroku. Šī būs lieliska spēle, lai iegūtu pārliecību par sevi nozīmīgās dzīves situācijās, samazinātu uztraukumu un trauksmi un sniegtu atbalstu sev un citiem nevienkāršās situācijās.

Spēle "Pasaki sev. Pasaki citiem" būs vērtīgs instruments:
 • Emocionālās vardarbības prevencijai starp izglītojamajiem, it īpaši sarežģītos gadījumos; 
 • Mikroklimata uzlabošanai klasēs, starp pedagogiem un izglītības iestādē kopumā;
 • Pozitīvas gaisotnes veidošanai kolektīva sapulcēs un vecāku sapulcēs;
 • Grūtu sarunu uzsākšanai starp maziem un lieliem;
 • Spēle motivēs pozitīvam rezultātam visus kopā un katru individuāli;
 • Grupas un kolektīva saliedēšanai;
 • Izdegšanas prevencijai ikdienā un krīzēs;
 • Pozitīvas iepazīšanās un izziņas veidošanai, jaunu audzēkni vai jaunu kolēģi uzņemot;
 • Pēc grūtas darba nedēļas un projektu noslēgumos;
 • Attiecību uzlabošanai un arī atjaunošanai klasē, skolā, ģimenē, dzimtā, darba vidē.

Kam domāta spēle?

 1. Cilvēkiem ~ no 5 gadu vecumam līdz 105 gadu vecumam (var arī pēc tam)
 2. Bērniem, kuri mācās draudzēties
 3. Pusaudžiem, kuri mācās veidot attiecības
 4. Pieaugušajiem, kuriem jāveido komanda, jādibina ģimene vai jābūt lieliskiem darbā saskarsmē ar klientiem un kolēģiem
 5. Individuālajām un grupu nodarbībām
 6. Konsultēšanai, supervīzijai, koučingam, saskarsmes treniņiem, komandas saliedēšanas pasākumiem un citur ... 

Spēles komplektā ietilpst:

1. 50 kartītes ar pozitīviem apgalvojumiem pašam sev ("PASAKI SEV")

2. 80 kartītes ("PASAKI CITIEM")

 • 60 ar pozitīviem apgalvojumiem citiem par ārējo izskatu, īpašībām un rīcību
 • 20 atbildes formulas
 • Noteikumi


METODOLOĢIJA

SPĒĻU IDEJAS BĒRNIEM

 • Bērni sēž aplī. Komplimentu kartītes ir izklātas apļa vidū vai pieliktas pie tāfeles. Pēc kārtas katrs bērns kļūst par „komplimentu saņēmēju”. (To var apzīmēt ar kādu atribūtu: piemēram, galvā uzliktu kroni, apsēšanos noteiktā krēslā u.tml.). Pārējie viņam saka komplimentus. Var izdomāt paši savus, bet var izmantot kartītēs minētos piemērus.
 • „Komplimentu bumba”- ir labi izvēlēties kādu īpašu bumbu (piemēram, ar smaidiņu, saulīti virsū u.tml.), ko nosauc par „Komplimentu bumbu”. Ir jauki izveidot to kā tradīciju katras nodarbības noslēgumā – bērni met cits citam bumbu. Tas, kurš met, nosauc kāda bērna vārdu un pasaka viņam komplimentu. Bērns, kurš saņem komplimentu, noķer bumbu, pateicas un met bumbu kādam citam. Komplimentu kartītes var būt noderīgas iedvesmai.
 • „Komplimentu kamolītis”- līdzīgi kā iepriekšējā spēlē, tikai šoreiz tiek mests dzijas kamoliņš. Katrs, kurš noķēris kamoliņu, patur dzijas pavedienu pie sevis, un met kamoliņu tālāk. Izveidojas dzijas režģis. Tā kā šajā spēlē dzija ļauj labi redzēt, kurš kuram metis kamoliņu, un cik reižu kurš saņēmis komplimentus, skolotājam ir svarīgi neuzkrītoši sekot, lai vismaz vienu reizi komplimentu saņemtu katrs bērns. Pēc tam ar dzijas rakstu var rīkoties divējādi – skolotājs var skaisti izstāstīt, ka šis labo vārdu raksts ataino arī mūsu draudzības saites, var uzmanīgi nolaist dzijas rakstu uz grīdas un atstāt. Var pēc tam mest kamoliņu „atpakaļgaitā” un tīt kopā, līdz ar to katrs, kurš saņēmis komplimentu, ar citu komplimentu pateicas tam, kurš viņam metis kamolīti.
 •   „Labo vārdu lapas”. Pie sienas tiek piestiprinātas lapas ar bērnu portretiem vai vārdiem. Bērni izvēlas dažādas komplimentu kartītes un ar līpgumiju piestiprina tās pie to bērnu lapām, kuriem gribētu pateikt kaut ko jauku. Skolotājs pēc tam nokopē vai nofotografē šīs lapas un atdod katram bērnam viņa „labo vārdu lapu”. Ja bērni jau prot izdomāt labos vārdus paši, droši drīkst blakus arī zīmēt, rakstīt vai uzlīmēt uzlīmes.

SPĒĻU IDEJAS PIEAUGUŠAJIEM

 • Katrs cilvēks grupā izvelk no komplimentu kaudzītes 3 kartītes. Pie sevis tās izlasa. Padomā par to, kuram cilvēkam grupā katrs kompliments vairāk atbilst. Pēc tam tiek dots laiks, kurā var staigāt pa telpu, katram ir uzdevums pieiet klāt pie trīs cilvēkiem, pateikt viņiem katram atbilstošo komplimentu un iedot komplimenta kartīti.
 • „Aristokrātu viesības” Visi sēž aplī. Spēlētājs nr. 1 graciozi vēršas pie spēlētāja nr. 2, kas sēž viņam labajā pusē, izsakot komplimentu. Spēlētājs nr. 2 skaisti pateicas, un savukārt vēršas pie spēlētāja nr. 3 (pa labi), izsakot komplimentu viņam. Tā turpina pa apli. Komplimenti un pateicības vārdi nedrīkst atkārtoties. Spēlētājiem var izdalīt „pasaki paldies” un „pasaki citiem” kartītes iedvesmai. Tas, kurš atkārtojas vai nespēj izdomāt sakāmo, atstāj apli. Beigās paliek divi visgalantākie viesi, kuru saruna neapšaubāmi ir patiess baudījums apkārtējo ausīm.
 • Iepazīšanās spēle ar „komplimentiem sev”. Apļa vidū ir kaudzīte ar kartītēm „komplimenti sev”. Katrs var izlasīt un izvēlēties vienu, kas visvairāk raksturo viņu. Uzdevums: dažu minūšu laikā pastaigāt pa telpu, satikties ar citiem cilvēkiem, sasveicināties un teikt: „Mani sauc...( savs vārds). Es labi protu... (kompliments sev)”.
 • Spēle ar „komplimentiem sev”. Izvēlieties divus apgalvojumus: vienu, kas jūs šobrīd raklsturo. Otru, - prasmi, īpašību vai spēju, kuru GRIBĒTU sevī attīstīt. Atrodiet sev pāri. pa pāriem viens otram izstāstiet: 1) vienu atgadījumu, kurā izpaužas jūsu esošā labā īpašība, 2) vienu atgadījumu, kurā ir (kaut mazliet) izpaudusies tā īpašība, kuru jūs gribētu sevī attīstīt.
 • Pretējo īpašību spēle ar „komplimentiem sev”. Katrs cilvēks izvēlas vienu komplimentu sev, kas viņu vislabāk raksturo. Pēc kārtas katrs nosauc savu labo prasmi vai īpašību. Tad sadalās pa pāriem, uzmeklējot grupā to cilvēku, kura nosauktā prasme vai īpašība ir „pretēja” vai atšķirīga no savas īpašības (piemēram, „mierīgs” cilvēks var uzmeklēt „enerģisko”,  „disciplinēts”- „radošo” u.tml.). Pastāstiet viens otram par savām labajām īpašībām. Tēma pārrunām grupā: ko tas dod grupai / komandai, ja tajā ir dažādi cilvēki? Vai ir viegli pielāgoties dažādībai? Pārrunājiet, kā mēs varam negatīvus apzīmējumus („gaisagrābslis”, „burta kalps”) pārvērst pozitīvos, ieraugot resursus, kas tajos slēpjas („bagāts ar radošām idejām”, „rūpīgs, atbildīgs”).

„MĀJASDARBU IDEJAS”

 Pēc spēlēm un nodarbībām par komplimentiem, var tikt doti „mājasdarbi”. Mājasdarbu piemēri:

 • Izteikt komplimentu kādam tuvam cilvēkam;
 • Izteikt komplimentu kādam svešam cilvēkam;
 • Izteikt komplimentu cilvēkam, ar kuru tev ir darba attiecības;
 • Izteikt komplimentu cilvēkam, ar kuru tev ir sliktas attiecības.

Jautājumi pārdomām:

 • Kā jūs jutāties?
 • Kam bija visvieglāk, kam – visgrūtāk izteikt komplimentus?
 • Kā jūs domājat, kā labu vārdu pateikšana ietekmē jūsu attiecības ar šiem cilvēkiem?
 • Katru vakaru uzrakstiet 3 komplimentus sev par šo dienu.
 • Katru vakaru uzrakstiet 3 lietas, par ko jūtaties pateicīgi šajā dienā.
 • Izdomājiet un pierakstiet tik daudz komplimentu sev, cik vien varat izdomāt.
 • Izdomājiet un pierakstiet tik daudz komplimentu savam vīram / sievai / bērniem, cik varat izdomāt. Pasakiet tos!
 • Sarīkojiet „komplimentu svētkus”:  sakiet cits citam labas lietas visu vakaru! Nekautrējieties! Ļaujiet vaļu savām labajām atmiņām, gaišajai fantāzijai, draudzības jūtām un sirsnīgai empātijai! 
ATPAKAĻ

SPĒLE DARBĪBĀ