4 plakātu komplekts MIERĪGĀKAI KLASEI

Plakāti Mierīgākais klasei paredzēti klases saliedēšanai, harmoniskas un konstruktīvas gaisotnes veidošanai, kā arī vardarbības mazināšanai starp vienaudžiem skolā un arī ārpus tās.

Plakāti ir A2 formātā un paredzēti izvietošanai klasēs, kurās ir sarežģīts mikroklimats vai notiek jau atklāta fiziska vardarbība. Protams, tie noderēs arī draudzīgās vidēs, jo zinoši  bērni (un pieaugušie) var izdarīt patiešām daudz, lai vardarbība nenotiktu. Plakāti var palīdzēt mājās, risinot attiecības starp brāļiem un māsām, kā arī vienkārši bērniem, kuriem ir jautājumi par vienaudžu savstarpējām attiecībām.

Plakāti ir veidoti bagātīgi, krāsaini, detalizēti, ar spēļu elementiem, lai bērni vēlētos pie tiem atgriezties, tos pētīt, katru reizi atklātu tajos ko jaunu. 

Plakāti palīdzēs izvēlēties piemērotus risinājumus dažādās sarežģītās situācijās, kā arī sniegs idejas pieaugušajiem šo situāciju risināšanai. Plakāti būs piemēroti jau no sākumskolas posma (arī pirmsskolā - lasošajiem bērniem) līdz vidusskolai.

Tie ir īpaši veidoti klasēm, kurās dinamika ir kļuvusi tik sarežģīta, ka pat pieaugušajiem nav ideju, kā situāciju labot. Bērni paši vai kopā ar pieaugušajiem var analizēt risinājumus, lai izlemtu, kuras pieejas, kurā situācijā būtu piemērotākas. Plakātus var izmantot kopā ar Dusmu kontroles spēli.

Plakātus var iegādāties pa vienam vai visu komplektu

Resursu faili

Vardarbība klasē
Komplektā ietilpst četri plakāti:
Atpazīsti vardarbību!

Ja redzu, ka kādam dara pāri, es ...

Ja es redzu, ka kādam dara pāri

Ja man gribas darīt pāri, es ...

Ja man gribas darīt pāri


Ja man dara pāri, es ...

Ja man dara pāri

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.