VARDARBĪBA DARBA VIDĒ
BŪTISKĀKIE JAUTĀJUMI

Spēle "Vardarbība darba vidē. Būtiskākie jautājumi" ir veidota, lai kolektīvs pats apzinātu un aktualizētu faktorus, kas pieļauj, veicina un atbalsta vardarbību darba vidē. 


Spēle ir labs palīgs uzņēmumu un organizāciju līderiem, personāla speciālistiem konsultācijām, individuālām un grupu nodarbībām, supervīzijām, saskarsmes treniņiem, komandas saliedēšanas pasākumiem un citiem mērķiem. 

Spēle būs labs  palīgs sarežģītās situācijās, ja organizācija vēl nav izšķīrusies, vai aicināt ārējo konsultantu emocionālā klimata uzlabošanai, kā arī konsultantiem, lai saprastu organizācijas klimatu un aktuālās vērtības. 

Spēlē ietilpst 200 jautājumi par dažādām tēmām:

 • vardarbības pazīmes darba vidē; 
 • vardarbības prevencija;
 • rīcība vardarbības gadījumā;
 • vardarbības ietekme;
 • iesaistīto rīcība vardarbības gadījumā;
 • vardarbības cikls – sākotnējais incidents, eskalācija, palīdzības lūgšana, sociālā izolācija, upura aiziešana un jauna upura meklēšana;
 • vardarbība dažādos līmeņos  – pret padotajiem, kolēģiem vai līderi;
 • palīdzība un atbalsts vardarbības gadījumā.

Spēlē «Vardarbība darba vidē. Būtiskākie jautājumi» ir jautajumi, bet atbildes meklē komandas. Viena jautājumu grupa šķitīs vispārīga, un tas darīts apzināti, lai katrs spēles dalībnieks varētu precizēt to tieši no sava vai kolektīva redzespunkta. Spēles autoru pieredze rāda, ka vardarbību darba vidē vislabāk iespējams risināt nevis ar ārējo ekspertu palīdzību, bet gan pašā kolektīvā, vienojoties par precīziem risināmiem problēmjautājumiem un noteikumiem. 

METODOLOĢIJA

Gatavošanās sarežģītām sarunām

 • Spēles ilgums: pēc nepieciešamības
 • Dalībnieku skaits: 1 dalībnieks – neliela grupa

Spēli izmanto uzņēmumu vadītāji, personāla speciālisti un citi, lai sagatavotos sarunai par vardarbību kolēģu vidū vai sarunai par noskaņojumu kolektīvā. Spēles gaitā atlasa nozīmīgākos jautājumus, kas jāizskata sarunā un kartītes sarunas gaitā tur acu priekšā vai arī jautājumus noraksta. 

Šī pieeja palīdzēs sarunās augsta stresa situācijās vai sarunās ar ļoti emocionāliem cilvēkiem, lai saglabātu sarunas struktūru un nenovizītos no sarunas mērķa. 

Prioritāšu skala

 • Spēles ilgums: aptuveni 10 minūtes
 • Dalībnieku skaits: līdz 20 cilvēkiem
Spēles vadītājs izliek iepriekš izvēlētus jautājumus, vadoties pēc kategorijām vai  atlasa kolektīvam aktuālos jautājumus. Dalībnieki no izliktajām kartītēm izraugās sev svarīgāko jautājumu. Spēles vadītājs aicina visus iepazīstināt ar izvēlēto jautājumu. 
Vadītājs aicina dalībniekus nostāties gradācijā no vissvarīgākā risināmā jautājuma līdz ne tik nozīmīgam. Tas prasīs labas pārrunu risināsanas prasmes, kā arī vadītājs ieraudzīs jautājumus, kurus kolektīvs redz kā prioritāros.  
Šī metode ļauj noteikt kolektīva dinamiku divos līmeņos – kādi jautājumi tiek atlasīti un kādas prioritātes izvēlētas. Šajā spēlē svarīgi vērot, kā kolektīvs veido prioritāšu skalu – vai ir atklāts dialogs, vai ikviens tiek uzklausīts, jeb vienkārši viens vai vairāki dalībnieki visu kolektīvu sarindo sev vēlamā kārtībā.  

Intervijas

 • Spēles ilgums: 30 minūtes – 2 stundas
 • Dalībnieku skaits: līdz 100 cilvēkiem
Šī metode ir noderīga gan kolektīvos, gan arī konferencēs, kur cilvēki cits citu nepazīst. Neraugoties uz jautājumu sarežģītību, šī ir vērtīga iesildīšanās un «ledus laušanas spēle».
Katrs dalībnieks izraugās sev aktuālu jautājumu. Tie var būt nejauši izvēlēti vai iepriekš atlasīti. Ja spēles vadītājs redz, ka kādam ir grūti izvēlēties kartīti, viņš var informēt, ka dalībniekam pašam uz šo jautājumu nebūs jāatbild. Tas palīdzēs izvēlēties aktuālus jautājumus un mazinās spriedzi. 
Izvēlēto kartīti spēles vadītājs aicina piespraust pie paliktnīša ar interviju lapu. Dalībnieki zālē uzrunā piecus respondentus un uzdod vienu un to pašu jautājumu. Pēc tam aizpilda secinājumu sadaļu un atdod jautājumus. Pirmajiem iesniedzējiem, kas aizpildījuši arī secinājumu sadaļu, par operativitāti var apsolīt nelielu dāvaniņu.  Tomēr kvalitatīvas sarunas ir svarīgākas par ātrumu.  

Lejupielādēt interviju lapas.

Ledus laušana

 • Spēles ilgums: līdz 2 stundām
 • Dalībnieku skaits:  līdz 15 cilvēkiem
Šī metode ir noderīga gan kolektīvos, gan arī konferencēs, kur cilvēki cits citu nepazīst. Neraugoties uz jautājumu sarežģītību, šī ir vērtīga iesildīšanās un «ledus laušanas spēle».
Katrs izvēlas sev aktuālu jautājumu. Tie var būt nejauši izvēlēti, kā arī iepriekš atlasīti. Dalībnieki izvēlēto jautājumu piestiprina pie intervijas lapas Nr. 2 (pielikumā).
Dalībnieki iepazīstina ar sevi, un katrs intervijas anketā ieraksta pārējo dalībnieku vārdus. Pēc tam pasākumam vadītājs informē par uzdevumu 40 minūšu laikā intervēt visus dalībniekus, katram veltot divas trīs minūtes. Ja cilvēki nav savstarpēji pazīstami, vārda nozīmīte ir labs atbalsts pasākuma strukturēšanā. Spēles vadītājam svarīgi sekot līdzi laikam, ja cilvēki aizrunājas, ik pēc divām minūtēm jādod signāls. 
Kad visi ir intervēti, katrs dalībnieks atrod klusāku vietu un uz «Flipchart» tāfeles lapas apkopo secinājumus. Pēc tam katram tiek dotas trīs četras minūtes secinājumu prezentācijai. 

Lejupielādēt interviju lapas.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.