Spēle “Nosauc savu sapni”

„Nosauc savu sapni” ir lielisks pamats sarunai par saviem sapņiem un mērķiem. Tas ir palīgs gan tiem, kuri zina, ko vēlas paveikt, gan tiem, kuriem nav skaidra skatījuma par saviem sapņiem un mērķiem. Dalībnieki spēles gaitā uzzina daudz jauna cits par citu, jo ikdienā reizēm pat tuvākajiem draugiem neuzdodam tādus jautājumus kā „Kas ir tavi iedvesmas avoti,” vai „Kādas ir tavas vērtības?” Spēle ļauj labāk izprast to, kas mūs motivē, kādas ir mūsu vērtības, stiprās puses, resursi, šķēršļi. Tā ļauj arī precīzāk ieraudzīt, kā īstenot savus mērķus.

Spēli var spēlēt gan vienatnē, gan mazās un lielākās grupās. Spēlējot vienatnē, iespējams dziļāk un mierīgāk apdomāties par sev nozīmīgiem mērķiem. Spēlējot ar kādu kopā, varam uzzināt daudz jauna cits par citu. Turklāt tas, ko pasakām skaļi, reizēm iegūst lielāku svaru. Spēlējot spēli grupā, varam arī cits citam sniegt vērtīgus padomus un veidot dziļāku sarunu par to, ko katrs no mums vēlas paveikt un piedzīvot.

METODOLOĢIJA

Spēles gaita ir līdzīga kā teju visās metamo kauliņu spēlēs – dalībnieki novieto ejamos kauliņus sākuma pozīcijā, met metamo kauliņu un iet uz priekšu attiecīgo gājienu skaitu. Tad izlasa jautājumu un atbild uz to. Ja nepieciešams, var lūgt padomu citiem spēlētājiem. Spēlē nav uzvarētāju un zaudētāju. Ja kāds pabeidz spēli ātrāk par citiem, var izvēlēties sākt atkal no sākuma un šoreiz, iespējams, atbildēt uz pavisam citiem jautājumiem.

Spēle „Dialogu aplis”

Spēle „Dialogu aplis” ir spēle, kura palīdz atrisināt sarežģītas saskarsmes situācijas. Tā noderēs, kad nepieciešams atrast pareizos vārdus konflikta situācijās, lai mācītos aizstāvēt sevi un citus. Spēles gaita balstīta uz konkrētām situācijām, kurām dalībnieki meklē atrisinājumu.

„Dialogu aplī” atrodamas domāšānas stratēģijas (mākonīši) un runāšanas stratēģijas (komiksu burbuļi). Tās ir frāzes, kuras dalībnieki aicināti turpināt, attiecinot tieši uz savu problēmsituāciju.

Svarīgākais spēlē ir sarunas veicināšana. Runājot par sarežģītām situācijām, bieži vien noder skats no malas, lai palīdzētu ieraudzīt jaunus risinājumus.

METODOLOĢIJA

Spēles vadītājam jābūt cilvēkam, kurš spēj iejūtīgi strādāt ar dažādām situācijām, spēj sarunāties arī par sarežģītām tēmām. Uzvediba.lv pieredze rāda, ka arī jaunieši var labi vadīt šo spēli, tomēr iepriekš tā ir jāizspēlē zinošu pieaugušo vadībā, izrunājot un izspēlējot dažādus sarunu scenārijus.

Pirms spēles vadītājs sagatavo situācijas, bet spēlētāji var dalīties arī ar sarežģītām situācijām no savas pieredzes. Spēles vadītājs var pirms spēles sarakstīt 10-30 situācijas, kuras būtu aktuālas konkrētajiem spēlētājiem, piemēram:

  • Kāds lēnām pastaigājas. Garāmgājējs sauc „Ko tu velcies!?
  • Tev neizdodas vingrinājums treniņā. Treneris zaudē pacietību un saka: „Tu esi galīgi tizls!
  • Sabiedriskajā transportā bērns ar īpašām vajadzībām ik pa laikam vokalizē. Autobusā kāds sauc: „Savāciet savu neaudzināto bērnu!
  • Kāds piedzīvo seksuālas uzmākšanās mēģinājumu un pastāsta to draugiem. Draugi saka: „Tu pati esi vainīga, ka uzvilki tik īsu kleitu!

Spēles vadītājs var aicināt dalībniekus arī runāt par situācijām, kuras atgadījušās viņu pašu dzīvē. Var vienu un to pašu situāciju risināt vairākos gājienos, bet var arī katrā gājienā aplūkot jaunu situāciju.

Neizvairieties no sāpīgām un aizvainojošām situācijām – šī spēle radīta kā rīks, lai ar tām strādātu. Meklējot veidus, kā domāt un ko teikt situācijās, kurās nereti gribas skaļi kliegt rupjības, mēs mācāmies nepavairot agresiju un saglabāt iekšēju mieru.

Iesakām spēles vadītājam spēli sākumā izspēlēt vienatnē vai ar citu pieaugušo, lai izmēģinātu iespējamos atbilžu variantus. Pielāgojiet situācijas atbilstoši spēlētāju vecumam, pieredzei un spējām.
Dalībnieku skaits – no 1 līdz 30.
Spēles ilgums

Spēli var spēlēt pēc diviem algoritmiem – galīgā spēle un bezgalīgā spēle. Galīgā spēle nozīmē, ka spēlei ir noteikts sākums un noslēgums – visi spēles dalībnieki uzsāk spēli vienā laikā un kopīgi virzās uz mērķi. Spēlējot pēc šī algoritma, spēles ilgums ir no 40minūtēm līdz stundai atkarībā no spēlētāju daudzuma, sarunu dziļuma un citiem faktoriem.

Bezgalīgās spēles algoritmā katrs spēlētājs uzsāk spēli, kad vēlas un arī noslēdz spēli, kad vēlas. Šī ir piemērota publiskiem pasākumiem, kad starp aktivitātēm ir jāaizpilda laiks.

Spēlētāji

Spēlētāji var būt dažāda vecuma, no dažādām jomām. Mūsu pieredze rāda, ka jaukta vecuma grupas ienes sarunās dziļumu un sniedz unikālu pieredzi visiem dalībniekiem.

Spēles gaita

Spēles vadītājs izstāsta, ka katrs spēleš dalībnieks pēc kārtas metīs kauliņu, un spēlētājiem vajadzēs iet tik soļus uz priekšu, cik kauliņš rāda, rūpīgi iepazīties ar atbildes formulējumu, kas rakstīts uz konkrētā lauciņa.

Kamēr spēlētājs veic gājienu, spēles vadītājs piemeklē spēlētājam atbilstošu situāciju/ situācijas kartīti un nolasa situāciju. Situāciju ir ieteicams mainīt atbilstoši spēlētāja pieredzei, vecumam. Ja spēlētājs ir uztraucies, iesakām formulēt situācijas, kas nav tieši saistītas ar pašu spēlētāju, piemēram  “tavs draugs izvēlas...”, „tu redzi, ka tavs klasesbiedrs...” formulējumus. Ja bērns ir drosmīgs un nomierinājies, situācijas var piedāvāt sarežģītākas un formulēt tās kā notiekošas ar pašu spēlētāju.

Atbildes jāformulē tā, lai nesastrīdētos. Ja spēles dalībnieks sastrīdas, viņam jāiet divi soļi atpakaļ. Pirms prasības  iet atpakaļ spēles vadītājs pasaka Strīds! Vai arī vaicā citiem dalībniekiem “Kā jūs domājiet, tas bija strīds? Ja izklausās pēc strīda, tad spēles vadītājs aicina kopīgi meklēt atbildes formulas, kas būtu veiksmīgākas, aicina dalīties pieredzē, kā spēles dalībnieki un skatītāji ir risinājuši šādas situācijas. Ja atbildes formula tiek atrasta, gājiena veicējam nav jāiet divi soļi atpakaļ.

Ja gājiena veicējs uzkāpj uz lauciņa, kur uzzīmētas trepes, tad spēles vadītājs atgādina, ka dalībniekam ir iespēja dalīties pieredzē. Ja spēlētājam ir līdzīgs notikums, ko viņam ir izdevies atrisināt vai viņam ir izdevies atrisināt situāciju ar konkrētajā lauciņā piedāvāto formulu, spēlētājs var iet pa trepēm uz augšu

Ja spēlētājs nevar izdomāt atbildi, spēles vadītājs var vaicāt citiem dalībniekiem, vai viņiem ir kāda pieredze, ar ko viņi būtu gatavi dalīties. Ja viņi izstāsta veiksmīgu piemēru, arī viņi var kāpt soli augšup. Tas arī dod laiku gājiena veicējam apdomāt savas atbildes. Tad spēles vadītājs atgriežas pie gājiena veicēja un prasa, vai viņam ir savs piemērs. Ja ir, tas tiek uzklausīts, ja ne, metamais kauliņš pāriet pie nākamā spēles dalībnieka.

Spēles noslēgums

Spēles noslēdzas, ja:

  • beidzas aktivitātei paredzētais laiks. Mūsu ierosinājums ir nekoncentrēties uz nonākšanu līdz laukuma centram, jo svarīgākais ir sarunu kvalitāte, ne uzvarētāja noskaidrošana.
  • lielākā daļa spēlētāju ir nonākuši līdz centram. Rēķinieties, ka būs spēlētāji, kuri vēlēsies spēlēt spēli atkārtoti.
  • spēlētāji nolemj, ka pietiks. Ja sarunas ir bijušas nozīmīgas, dziļas, var iestāties emocionāls nogurums. Mūsu pieredze rāda, ka, atrisinot kādu sarežģītāku jautājumu, spēlētājiem var nebūt enerģijas citiem jautājumiem.

Veiksmes!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.