Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Spēle ir izstrādāta kā inovatīvs daudzpakāpju sistēmisks instruments fiziskās un emocionālās vardarbības mazināšanai izglītības iestādē  kolektīva emocionālā klimata monitoringam, kā arī vardarbības profilaksei, vardarbības situāciju izmeklēšanai un vardarbības situāciju risināšanai.

Materiālus ir atļauts drukāt un izmantot personīgai lietošanai mājās vai skolā.

METODOLOĢIJA 

1. KLIMATS KOLEKTĪVĀ

Metode klases klimata apzināšanai gan bērnu, gan pieaugušo kolektīvā. Šīs spēles daļas mērķis ir palīdzēt kolektīvam aktualizēt svarīgākos klases klimata elementus

Atbalsta faili:

2. APSTĀKĻU KOPUMS, KAS IZRAISA VARDARBĪBU

Šo daļu var izmantot, gan strādājot ar klasēm, gan ar pieaugušo kolektīvu. Šīs daļas mērķis ir apzināt riskus vidē, attiecībās, procesu organizēšanā, kas varētu paaugstināt stresu un veicināt negatīvas vides veidošanos.

Atbalsta faili:

3. VARDARBĪBAS VEIDI
4. KĀ APTURĒT VARDARBĪBU?

Šīm divām daļām ir kopīgs spēles laukums, kā arī kopīgas kartītes. Šo daļu mērķis ir mācīt bērniem atpazīt vardarbību, kā arī rīcības stratēģijas. Šo daļu iespējams spēlēt, apskatot situāciju no trim pozīcijām – varmākas, aculiecinieka, upura. Kartītes ir sadalītas 4 grupās – Emocionālā vardarbība, fiziskā vardarbība, seksuālā vardarbība, e-vardarbība.

Atbalsta faili:

Atbalsta pdf faili:

Atbalsta docx faili (iespēja pašam pielāgot tekstus):

6. DROŠA NĀKOTNE DRAUDZĪGAM KOLEKTĪVAM

Šīs daļas mērķis ir veidot un stiprināt pozitīvu kolektīva identitāti, kā arī  individuālu bērnu, jauniešu pieaugušo identitāti un modelēt pozitīvu nākotni. Spēles saturs sastāv no pagātnes  kartītēm - no kurienes es nāku, tagadnes - kas es esmu, nākotnes -  uz kurieni es eju?

Atbalsta faili:

Atbalsta pdf faili:

REFLEKSIJAS