DIALOGU APLIS - vides spēle 3x3m

Spēles saturs

  • Vides spēles laukums
  • Metamais kauliņš
  • Telts mietiņi stiprināšanai zemē
  • 100 sarunu kartītes

Tehniskā informācija

Izmērs: 300 x 300 cm
Materiāls: Banera audums

METODOLOĢIJA

Pirms spēles vadītājs sagatavo situāciju kartītes, izlasot ārā tās, kuras šķiet neatbilstošas konkrētajai auditorijai un pierakstot klāt aktuālās situācijas klasē.

Spēles vadītājam jābūt cilvēkam, kurš spēj iejūtīgi strādāt ar dažādām situācijām, spēj sarunāties arī par sarežģītām tēmām. Uzvediba.lv pieredze rāda, ka arī jaunieši var labi vadīt šo spēli, tomēr iepriekš tā ir jāizspēlē zinošu pieaugušo vadībā, izrunājot un izspēlējot dažādus sarunu scenārijus.

Iesakām spēles vadītājam izspēlēt iespējamos atbilžu variantus vienatnē vai savā starpā. Droši pārformulējiet situācijas atbilstoši spēlētāju vecumam, pieredzei un spējām. 

Spēle tiek izklāta uz grīdas. Ja spēle tiek izklāta uz laukuma, aicinām izmantot telts mietiņus, lai nostiprinātu laukuma malas, mazinot aizķeršanās risku. Ja sākas lietus, spēle var palikt zem atvērtām debesīm. Tā ir mitrumizturīga.

Dalībnieku skaits – no 1 līdz 30. 
Spēles ilgums

Spēli var spēlēt pēc diviem algoritmiem – galīgā spēle un bezgalīgā spēle. Galīgā spēle nozīmē, ka spēlei ir noteikts sākums un noslēgums – visi spēles dalībnieki uzsāk spēli vienā laikā un kopīgi virzās uz mērķi. Spēlējot pēc šī algoritma, spēles ilgums ir 40minūtes-stunda atkarībā no spēlētāju daudzuma, sarunu dziļuma un citiem faktoriem.

Bezgalīgās spēles algoritmā, katrs spēlētājs uzsāk spēli, kad vēlas un arī noslēdz spēli, kad vēlas. Šī ir piemērota publiskiem pasākumiem, kad starp aktivitātēm ir jāaizpilda laiks

Spēlētāji

Spēlētāji var būt dažāda vecuma, no dažādām jomām. Tiem obligāti nav jābūt tieši bērniem, pieaugušajiem vai jauniešiem. Mūsu pieredze rāda, ka jaukta vecuma grupas ienes sarunās dziļumu un sniedz unikālu pieredzi visiem dalībniekiem

Spēlētājus sadala grupās. Ja spēlē klase, klasesbiedri var sadalīties piecās grupās, un izvirzīt vienu pārstāvi, kurš atradīsies uz laukuma.

Ja dalībnieki nav pazīstami, katrs dalībnieks var izvēlēties, kurš atradšiies uz laukuma un kurš – palīdzēs ar atbildēm no laukuma malas 
Spēles gaita

Spēles vadītājs izstāsta, ka katrs spēleš dalībnieks pēc kārtas metīs kauliņu, un spēlētājiem vajadzēs iet tik soļus uz priekšu, cik kauliņš rāda, rūpīgi iepazīties ar atbildes formulējumu, kas rakstīts uz konkrētā lauciņa.

Kamēr spēlētājs veic gājienu, spēles vadītājs piemeklē spēlētājam atbilstošu kartīti un nolasa situāciju. Situāciju ir ieteicams mainīt atbilstoši spēlētāja pieredzei, vecumam. Ja spēlētājs ir uztraucies, iesakām formulēt situācijas, kas nav tieši saistītas ar pašu spēlētāju, piemēram  “Tavs draugs izvēlas”, tu redzi, ka tavs klasesbiedrs” formulējumus. Ja bērns ir drosmīgs un nomierinājies, situācijas var piedāvāt sarežģītākas un formulējot kā notiekošas ar pašu spēlētāju.

Atbildes jāformulē tā, lai nesastrīdētos. Ja spēles dalībnieks sastrīdas, viņam jāiet divi soļi atpakaļ. Pirms prasības  iet atpakaļ spēles vadītājs pasaka Strīds! Vai arī vaicā citiem dalībniekiem “Kā jūs domājiet, tas bija strīds? Ja izklausās pēc strīda, tad spēles vadītājs aicina kopīgi meklēt atbildes formulas, kas būtu veiksmīgākas, aicina dalīties pieredzē, kā spēles dalībnieki un skatītāji ir risinājuši šādas situācijas. Ja atbildes formula tiek atrasta, gājiena veicējam nav jāiet divi soļi atpakaļ. 

Ja gājiena veicējs uzkāpj uz lauciņa, kur uzzīmētas trepes, tad spēles vadītājs atgādina, ka dalībniekam ir iespēja dalīties pieredze. Ja spēlētājam ir līdzīgs notikums, ko viņam ir izdevies atrisināt vai viņam ir izdevies atrisināt situāciju ar konkrētajā lauciņā piedāvāto formulu, spēlētājs var iet pa trepēm uz augšu

Ja spēlētājs nevar izdomāt, spēles vadītājs var vaicāt citiem dalībniekiem, vai viņiem ir kāda pieredze, ar ko viņi būtu gatavi dalīties. Ja viņi izstāsta veiksmīgu piemēru, arī viņi var kāpt soli augšup. Tas arī dod laiku gājiena veicējam apdomāt savas atbildes. Tad spēles vadītājs atgriežas pie gājiena veicēja un prasa, vai viņam ir savs piemērs. Ja ir, tas tiek uzklausīts, ja ne, metamais kauliņš pāriet pie nākamā spēles dalībnieka
Spēles noslēgums

Spēles noslēdzas, ja

  • Beidzas aktivitātei paredzētais laiks. Mūsu ierosinājums ir nekoncentrēties uz nonākšanu līdz laukuma centram, jo svarīgākais ir sarunu kvalitāte, ne uzvarētāja noskaidrošana
  • kad lielākā daļa spēlētāju ir nonākuši līdz centram. Rēķinieties, ka būs spēlētāji, kuri vēlēsies spēlēt spēli atkārtoti
  • ja spēlētāji nolemj, ka pietiks. Ja sarunas ir bijušas nozīmīgas, dziļas, var iestāties emocionāls nogurums. Mūsu pieredze rāda, ka atrisinot kādu sarežģītāku jautājumu, spēlētājiem var nebūt enerģija citiem jautājumiem

Veiksmes!