4 plakātu komplekts Mierīgākai klasei

Plakāti paredzēti klases saliedēšanai, mierīgas un konstruktīvas gaisotnes veidošanai, kā arī vardarbības mazināšanai starp vienaudžiem skolā un arī ārpus tās.

Plakāti ir A2 formātā un paredzēti izvietošanai klasēs, kurās ir sarežģīts mikroklimats vai notiek jau atklāta fiziska vardarbība. Protams, tie noderēs arī ļoti draudzīgās vidēs, jo zinoši  bērni (un pieaugušie) var izdarīt patiešām daudz, lai vardarbība nenotiktu.

Plakāti ir veidoti bagātīgi, krāsaini, detalizēti, ar spēļu elementiem, lai bērni vēlētos pie tiem atgriezties, tos pētīt, katru reizi atklātu tajos ko jaunu. Plakāti palīdzēs ne tikai izglītības iestādēm, bet arī ģimenēs uzlabot labas attiecības starp vienaudžiem, palīdzot izvēlēties piemērotus risinājumus dažādās sarežģītās situācijās, kā arī sniegs idejas pieaugušajiem šo situāciju risināšanai. Plakāti būs piemēroti jau no sākumskolas posma (arī pirmsskolā - lasošajiem bērniem) līdz vidusskolai.

IEGĀDĀTIES!

Komplektā ietilpst četri plakāti:
Atpazīsti vardarbību!

Ja redzu, ka kādam dara pāri, es ...

Ja man gribas darīt pāri, es ...

Ja man dara pāri, es ...

0
Noteikumi

© OUT LOUD SIA 2019 Visas tiesības rezervētas

 .