Jautājumu un atbilžu pēcpusdienas vadītājiem

Vadītājs ir cilvēks, kurš uzņēmuma kopējos mērķus un uzdevumus līdzsvaro ar komandas esošajām personībām un viņu individuālo ceļu. Ideālajā pasaulē, protams, visi darbinieki strādā vienotam mērķim, tomēr reālajā dzīvē tas nav tik vienkārši – var gadīties, ka jums ir jāvada procesi vai jāorganizē darbi, kuros iesaistītie darbinieki dažādu motīvu vadīti darbojas arī pretējos virzienos.

Šajā brīdī vadītājam var rasties šaubas, pārdomas, jautājumi, un daudzus no tiem nav vienkārši uzdot ne savam tiešajam vadītājam, ne arī citiem kolēģiem.

Tie ir saistīti gan ar savām kā vadītāja prasmēm, gan arī ar personībām, ar kurām jāsadarbojas vienā komandā. Piemēram, kā sastrādāties ar kolēģi, kurš ir ļoti efektīvs, bet citi nespēj sastrādāties ar viņu? Ko darīt, ja izskatās, ka darbinieks sabotē darbus? Ko darīt, ja darbinieks pārkāpj subordināciju? Kavē informācijas apriti vai izkropļo to? Dara minimālo darbu apjomu un ne vairāk – tikai tik, lai viņu neatlaistu? utt.

Lai palīdzētu jums rast atbildes uz šiem jautājumiem, organizēsim ikmēneša jautājumu un atbilžu pēcpusdienas vadītājiem par darbinieku sarežģītu uzvedību komandā un ko ar to darīt.

Lai šīs sesijas būtu ar augstāko pievienoto vērtību un risinātu tieši jums aktuālās problēmas un situācijas, aicinām jau iepriekš iesūtīt savus jautājumus vai  situācijas (neminot vārdus un struktūrvienības, bet modelējot un aprakstot konkrēto situāciju)0