Lūdzam uzdot jautājumus,
uz kuriem vēlaties saņemt atbildes vebināra laikā!

KO MĒS DARĀM?

Veidojam palīgmateriālus darbam ar uzvedības problēmām skolas vidē

Radoši izstrādājam materiālus praktiskai saspringtu situāciju izpratnes veidošanai un risināšanai, kā arī skolēnu emocionālajai audzināšanai ar mērķi palīdzēt, uzlabot emocionālo klimatu, mazinot fizisko un emocionālu vardarbību. Vēlamies veicināt izglītojamo ar uzvedības un komunikācijas problēmām saskarsmes prasmi, spēju izprast sociālas situācijas, patstāvīgi pieņemt sociāli akceptējamus lēmumus ar mērķi palīdzēt sev vai vienaudžiem.

0