PIETEIKTIES DARBNĪCĀM!

Lai pieteiktos darbnīcām, lūdzam, aizpildīt pieteikuma formu, vai zvanīt: 29716155GAIDĀMIE PASĀKUMI

Metodiskā darbnīca Nosargāt internetā

KAD? 16. janvāris
CIKOS? 16.00 - 18.00
KUR? uzvediba.lv birojs Strēlnieku ielā 9-14

Mūsdienās jaunieši vienlīdz daudz laika pavada guļot, skolā un... pie ekrāniem, un ne vienmēr viņiem pietiek zināšanu, kā atpazīt iespējamos riskus un tos novērst. Laiks pie ekrāniem - tā ir šausminoša vientulība tajā brīdī, kad kaut kas noiet greizi, jo jauniešiem ļoti ātri jāpieņem lēmumus, kuri var atstāt sekas uz visu viņu dzīvi.

Lai gan šai spēlei nav nepieciešama īpaša apmācība, un spēles metodoloģija ir pieejama www.uzvediba.lv/metodologija/nosargat-interneta, metodiskā darbnīca iedos jaunas idejas, kā strādāt ar spēli "Nosargāt internetā" skolās, jaunešu grupās, kā arī indivduāli. 


DARBNĪCU un SEMINĀRU VEIDI

Spēle "Mācīties, Draudzēties, Spēlēties" darbībā

Kopā ar spēli „MĀCĪTIES, DRAUDZĒTIES, SPĒLĒTIES" palīdzēs bērniem mazināt trauksmi, gatavojoties skolai.

Darbnīcās apskatīsim dažādas aktivitātes un metodes:
 • kā mācīt bērniem kontrolēt emocijas, 
 • kā palīdzēt impulsīviem bērniem izstrādāt drošus rīcības modeļus, kā sadarboties,
 • kā vienoties par noteikumiem,
 • kā modelēt situācijas piemērotu risinājumu meklēšanai.
(Seminārs pieaugušajiem)

EMOCIONĀLĀ VARDARBĪBA DARBA VIDĒ

Diemžēl, emocionālā vardarbība nav tikai bērnu un jauniešu problēma un, pētījumi rāda, ka pieaugušie pret sevi vērstu vardarbību bieži vien neatpazīst vai atpazīst par vēlu. 
Nereti emocionālo vardarbību salīdzina ar apdegumiem un apdegumu pakāpēm - atsevišķi gadījumi var izraisīt diskomfortu vai pat sāpes, no tiem var ātri atkopties, bet smagāku apdegumu gadījumā ir nepieciešama palīdzība, un rētas var saglabāties uz visu mūžu, un attiecības darbā tieši ietekmē dzīves kvalitāti, attiecības ārpus darba un veselību. 

Seminārā apskatīsim šādas tēmas:

 • Kā un kāpēc darba vidē veidojas neveselīga gaisotne?
 • Kā vardarbība darba vidē sākas, attīstās un noslēdzas. Un kā - sākas no jauna. 
 • Vardarbības īstenotāju, upuru un līdzzinātāju profils, katra tipa motivācijas un taktikas.
 • Vardarbības īstenošana individuāli un grupā.
 • Līdzdalībnieki vardarbības īstenošanā.
 • Konfliktu vadības taktikas.
 • Formulas vardarbības atpazīšanai, mazināšanai un pārtraukšanai.
 • Vērtību nostiprināšana ikdienā.
 • Pozitīvas vides veidošana.
UZVEDĪBAS PROBLĒMAS. KĀ IZPRAST? KĀ PALĪDZĒT? KĀ IZDZĪVOT? 
KĀ ROTAĻAS UN SPĒLES VAR PALĪDZĒT BĒRNIEM AR TRAUKSMI? 

Darbnīcās apskatīsim dažādas aktivitātes un metodes:

 • kā mācīt bērniem kontrolēt emocijas,
 • kā palīdzēt impulsīviem bērniem izstrādāt drošus rīcības modeļus,
 • kā sadarboties,
 • kā vienoties par noteikumiem,
 • kā modelēt situācijas piemērotu risinājumu meklēšanai.

Kopā ar spēli „Dusmu kontroles spēle" palīdzēs bērniem mazināt trauksmi, gatavojoties skolai.

Šajā darbnīcā būs mīļi gaidīti gan tie, kuriem ir iegādāta Dusmu kontroles spēle, gan tie, kuri nezina, vai tā palīdzētu un vēlas to izmēģināt
Darbnīcās apskatīsim dažādas aktivitātes un metodes:
 • kā mācīt bērniem kontrolēt emocijas,
 • kā palīdzēt impulsīviem bērniem izstrādāt drošus rīcības modeļus, kā sadarboties,
 • kā vienoties par noteikumiem,
 • kā modelēt situācijas piemērotu risinājumu meklēšanai.
Kā izprast dusmu un agresijas mehānismus pirmsskolā un skolā?

Pedagogiemskolu atbalsta personālam, vecākiem un citiem, kuri ikdienā saskaras un risina uzvedības problēmu jautājumus bērniem ar komunikācijas un uzvedības traucējumiem.

 • Dusmas un agresija pirmsskolā un skolā. Darbs ar bērniem ar uzvedības un komunikācijas problēmām individuāli, grupās un ar visu klasi. 
 •  Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas? Problēmu risināšanas prasmes  kā pamats labai sadarbībai ar pedagogiem un vienaudžiem. 
 • Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība. 
Kā vienoties par uzvedības noteikumiem skolā. Vizuālais atbalsts uzvedības problēmu risināšanai

Pedagogiem, skolu psihologiem un citiem par to:

 • kā plakāti palīdz attiecību harmonizēšanai klasēs;
 • kā klases kolektīvā pašiem veidot savus plakātus un citus vizuālā atbalsta materiālus;
 • kā klasei kopīgi vienoties par nozīmīgākajiem uzvedības noteikumiem, un, protams, tos ievērot. Tāpat nedaudz pieskarsimies problēmu risināšanas stratēģijām domstarpību gadījumos starp audzēkņiem, bet tā būs atsevišķa darbnīca.
Adaptācijas laiks skolā bērniem ar uzvedības un komunikācijas izaicinājumiem

 •  Problēmizraisoša uzvedība stundu laikā un starpbrīžos. Kā pamanīt pirmos signālus ko ar tiem darīt? 
 • Biežākie uzvedības problēmu cēloņi skolā. Tradicionāls skatījums un citi skatījumi. 
 • Kā atrunāt uzvedības noteikumus, tad, ja bērns nepārtrakti aizmirst vai šķiet, ka nesaprot tos. 
 • Kā palīdzēt individuāli bērnam, kā palīdzēt konfliktējošām grupām un visai klasei kopumā 
 • Idejas pozitīvās motivācijas sistēmām. 
 • Kā vecāki var palīdzēt uzvedības izaicinājumu risināšanā? 
 • Jūsu jautājumi un atbildes 
UZVEDĪBAS PROBLĒMAS SKOLĀ. CĒLOŅSAKARĪBU MEKLĒJUMOS

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un izpratni par problēmizraisošas uzvedības cēloņiem, to paredzēšanu, novēršanu un risināšanu. 

Programmas uzdevums: 
 • Pilnveidot zināšanas par bērnu ar komunikācijas un uzvedības traucējumiem izglītības iestādē; 
 • Sekmēt izpratni par problēmizraisošu uzvedību; 
 • Veidot prasmi pielietot praktiskas metodes uzvedības problēmu paredzēšanai, novēršanai un risināšanai;
 • Palielināt izpratni par vizuālā atbalsta nozīmi. 

KĀ MĀCĪT BĒRNIEM RISINĀT PROBLĒMAS?

Ikdienā bērni saskaras ar ļoti daudzām problēmām (reizēm gan pieaugušie kļūdaini mēģina viņus pārliecināt, ka tās nemaz nav problēmas) 
Problēmu risināšanas prasmes noder visu dzīvi, un šīs prasmes varam mācīties ar bērniem kopā, pilnveidoties kopā un stiprināt viens otru kopā 
Seminārā daudz darbosimies praktiski, jo nekas nenostiprina problēmu risināšanas prasmes kā pozitīva modelēšana. Un daudz jautrības, viegluma un spēlēsanās. 
Apskatīsim šādas tēmas:

 • kā kopīgi izrunāt, kas ir problēma?
 • Kā novērtēt problēmas lielumu un izvēlēties reakcijas spēku?
 • kā mācīties paredzēt problēmas?
 • kā mācīties attīstīt dažādus risinājumus vienai problēmai un izvērtēt tos? 
 • kā pieņemt lēmumu? Kā pilnveidot patstāvību?
 • impulsu kontrole un uzvedība problēmsituācijās
 • un citas saistītas tēmas

"PALĪDZĒT PIRMSSKOLAS BĒRNIEM TIKT GALĀ AR TRAUKSMI"

Kā ar spēli „MĀCĪTIES, DRAUDZĒTIES, SPĒLĒTIES" palīdzēt bērniem mazināt trauksmi.

Darbnīcās apskatīsim dažādas aktivitātes un metodes:

 • kā mācīt bērniem kontrolēt emocijas,
 • kā palīdzēt impulsīviem bērniem izstrādāt drošus rīcības modeļus,
 • kā sadarboties,
 • kā vienoties par noteikumiem,
 • kā modelēt situācijas piemērotu risinājumu meklēšanai.

UZVEDĪBAS PROBLĒMAS PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ. SENSORĀ UZVEDĪBA

Vai zinājāt, ka izmainīts sensorais jutīgums ir viens no galvenajiem uzvedības problēmu iemesliem? Un daudzas problēmas var atrisināt, nevis mēģinot mainīt bērnu, bet veicot pavisam nelielus pielāgojumus vidē. Pastāstīsim, kā saprast bērna uzvedības izaicinājumus un kā palīdzēt bērniem, kuriem ir grūti nosēdēt visu nodarbību pie galda. Kā palīdzēt bērniem, kuriem traucē pat nelielas skaņas vai taisni otrādāk – kā palīdzēt, ja bērns runā ļoti skaļi vai taisa lielus trokšņus. Kā palīdzēt bērniem, kuri ir ļoti rūpīgi un uzdevumus pilda daudz lēnāk par citiem un kā palīdzēt bērniem, kuri tik strauji, ka tos ir grūti strukturēt darbam utt. Būs daudz praktiski padomi dažādiem bērniem un dažādām situācijām.

"PĀRMAIŅU VADĪBA BĒRNIEM" 

Par pārmaiņu vadību organizācijām ir sarakstītas neskaitāmas grāmatas, tiek organizēti semināri un konferences, ir pat profesijas. 
Tomēr no pārmaiņām ļoti cieš ne tikai organizācijas, bet arī bērni. Bērniem ir jāpārdzīvo dažādas vides maiņas, noteikumu maiņas, viņi virzās no ģimenes uz bērnudārzu, no bērnudārza uz skolu, no viena skolotāja uz veselu pedagogu kolektīvu. Visas šīs pārmaiņas var bērnu vai nu stiprināt vai gluži otrādāk - padarīt nedrošu, trauksmainu un nepārliecinātu par sevi.

Tāpēc seminārā aplūkosim šādas tēmas: 

 • Pārmaiņu iespējas un draudi ikdienā ģimenē un izglītības iestādē 
 • Kā sagatavot bērnus pārmaiņām dažādos vecumposmos 
 • Kā modelēt iespējamās situācijas, lai mazinātu bērnam trauksmi 
 • kā gatavot un gatavoties mazām un lielām pārmaiņām 
 • kā palīdzēt mazināt trauksmi pārmaiņu posmos 
 • kā izglītības iestāde var palīdzēt ģimenei un kā ģimene - izglītības iestādei 
"VIENS PATS INTERNETĀ"

Vasarā daudzi bērni paliks vieni mājās. Un daudzi no viņiem - vieni paši internetā. Internets var piedāvāt daudzas aizraujošas aktivitātes, bet tam ir arī savas ēnas puses. Viena no tām ir kibervardarbība. Ja vardarbība fiziskajā dzīvē norit izolētā vidē, tad  varmākas internetā cenšas rīkoties tā, lai kompromitējošais saturs sasniegtu iespējami plašu auditoriju. Un tas bērnam var radīt šausminošu sajūtu, ka var viņu zina visi. Tas var novest pie izolēsanās, neiešanas uz skolu, interešu pulciņiem, pat pie domām par pašnāvību. 

Seminārā apskatīsm šādas tēmas: 

 • Kā palīdzēt bērnam atšķirt, kas ir un kas nav kibervardarbība un draugi ir patiešām draugi 
 • rīcības plāna izveide - kā risināt problēmas, lai nerastos jaunas problēmas 
 • kibervardabības gadījumos saturs nereti ir tik sāpīgs, ka bērni instinktivi tos izdzēš, tomēr, ja bērns māk darboties ar internetu, viņam jāmāk saglabāt pierādījumi. 
 • kad ir vērts par to pasmieties, kad - ignorēt, kad jāziņo pieaugušajiem un policijai 
 • kā bloķēt varmākas, kā padarīt saturu neredzamu citiem 
 • kā palīdzēt nepadoties, kā palīdzēt saglabāt veselīgu pašpziņu 
Semināru vadīsim ar mūsu jaunās spēles "Nosargāt internetā" palīdzību
KĀ NEPRODUKTĪVO LAIKU PIE EKRĀNIEM PĀRVĒRST PRODUKTĪVĀ?
Vecākiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem ir nozīmīgas uzvedības problēmas.
Dalīsimies pieredzē, analizēsim aplikācijas, kuras palīdz bērniem apgūt dažādas prasmes. 
Kā pārslēgties prom no aplikācijām, kuras rada trauksmi, atkarību un kurās sanāk "iestrēgt". Runāsim, kā strukturēt laiku un atbrīvot vietu kaut kam citam.
 • Aicinām uz semināru līdzi ņemt groziņus ar cienastiņu omulības veidošanai. 
 • Vietu skaits ir ierobežots, un aicinām ne vairāk kā divus pārstāvjus no izglītības iestādes.
VARDARBĪBAS RISKI NOMETNĒS
Nav noslēpums, ka tieši dienas nometnes ir viens no sarežģītākajiem formātiem. Fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumi nav retums. 
Seminārā runāsim, kā izveidot pozitīvu gaisotni starp bērniem, 
 • kā organizēt "ledus laušanas" aktivitātes pirmajā satikšanās dienā;
 • kā sniegt pozitīvu atgriezenisko saiti, 
 • kā pamanīt, nepieļaut vardarbību, 
 • kā veicināt pozitīvu konkurenci un sadarbību. 
 • Apskatīsim dažādas pieejas un praktiskus paņēmienus. Tostarp apskatīsim, kā ar spēles "Pasaki sev. Pasaki citiem" palīdzību mazināt vardarbību jaunāko un it īpaši vecāko klašu audzēkņu vidū, konfliktos un krīzēs starp kolēģiem, ģimenē un pat dzimtā.
 • Aicinām uz semināru līdzi ņemt groziņus ar cienastiņu omulības veidošanai. 
 • Vietu skaits ir ierobežots, un aicinām ne vairāk kā divus pārstāvjus no izglītības iestādes.
JAUTĀJUMU UN ATBILŽU DIENAS

Būs iespēja iegādāties gan jauno spēli "NOSARGĀT INTERNETĀ", gan pozitīvai saskarsmei no pieciem līdz simtu pieciem gadiem "Pasaki sev. Pasaki citiem", gan spēli pirmsskolas un sākmskolas bērniem "Mācīties.Draudzēties. Spēlēties", gan spēli skolēniem sākumskolā un pamatskolā "Dusmu kontroles spēli", kā arī uzlīmes pozitīvai motivācijai un ilgi gaidītos plakātus (tie gan ir ierobežotā daudzumā). Būs iespēja norēķināties arī ar maksājumu kartēm!
Nāciet ciemos vieni paši, ar draugiem, ar kolēģiem un, protams, ar bērniem. Ieeja, ir bez maksas, būs arī silta tēja, kafija un gardas piparkūkas!

ATVĒRTĀ SPĒĻU DIENA
Aicinām gan tos, kuri jau ir iegādājušies spēles un vēlas uzzināt kādas formulas konkrētām situācijām, gan tos, kuri vēlas izmēģināt tās, lai saprastu, kā spēles varētu būt noderīgas izglītības iestādē, darba vidē vai ģimenē un citur. 
Atbildēsim uz jautājumiem, izspēlēsim situācijas, runāsim par nopietnām lietām un arī par to, kā ar prieka, jautrības un spēļu palīdzību vienkāršāk atšķetināt nopietnus stāstus.
Nāciet ciemos paši, ar draugiem, ar kolēģiem visas dienas garumā, izmēģiniet mūsu jaunāko spēli "Pasaki sev. Pasaki citiem", kā arī citas mūsu radītās spēles.

Par bērniem - ja bērniem rada lielu trauksmi svešas vietas, sveši cilvēki, aicinām Jums pieteikties atsevišķi uz izspēli (tas ir iespējams jebkurā Jums ērtā laikā, iepriekš saskaņojot ar mums, lai būtu droši, ka neesma darbnīcās ārpus biroja). Tāpat aicinām nākt vieniem pašiem, ja Jums ir jautājumi par pašu bērnu un viņa uzvedību, jo bērna klātbūtnē ir svarīgi šādas diskusijas neizvērst.
POZITĪVAS DINAMIKAS VEIDOŠANA UN VARDARBĪBAS PREVENCIJA BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒS
 • Pozitīvas iepazīšanās aktivitātes jaunā grupā
 • Kā vienoties par uzvedības noteikumiem?
 • Grupas dinamika un konfliktu rašanās iemesli grupā
 • Uzvedības problēmu risināšana ar atsevišķiem jauniešiem, konfliktējošām grupām un visu kolektīvu
 • Pozitīvas atgriezeniskās saites sniegšanas veidi individuāli un grupai
 • NOTEIKUMU VIZUALIZĒŠANA UZVEDĪBAS PROBLĒMU RISINĀŠANĀ KLASĒ

  Skolēnu brīvdienas iesāksim ar divu stundu praktisku semināru/darbnīcu "Noteikumu vizualizēšana uzvedības problēmu risināšanā klasē" pedagogiem, skolu psihologiem un citiem par to:

  • kā plakāti palīdz attiecību harmonizēšanai klasēs;
  • kā klases kolektīvā pašiem veidot savus plakātus un citus vizuālā atbalsta materiālus;
  • kā klasei kopīgi vienoties par nozīmīgākajiem uzvedības noteikumiem, un, protams, tos ievērot. Tāpat nedaudz pieskarsimies problēmu risināšanas stratēģijām domstarpību gadījumos starp audzēkņiem, bet tā būs atsevišķa darbnīca.

  UZVEDĪBAS PROBLĒMAS PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ. CĒLOŅSAKARĪBU MEKLĒJUMOS. SENSORĀ UZVEDĪBA

  Vai zinājāt, ka izmainīts sensorais jutīgums ir viens no galvenajiem uzvedības problēmu iemesliem? Un daudzas problēmas var atrisināt, nevis mēģinot mainīt bērnu, bet veicot pavisam nelielus pielāgojumus vidē.Pastāstīsim, kā saprast bērna uzvedības izaicinājumus un kā palīdzēt bērniem, kuriem ir grūti nosēdēt visu nodarbību pie galda. Kā palīdzēt bērniem, kuriem traucē pat nelielas skaņas vai taisni otrādāk – kā palīdzēt, ja bērns runā ļoti skaļi vai taisa lielus trokšņus. Kā palīdzēt bērniem, kuri ir ļoti rūpīgi un uzdevumus pilda daudz lēnāk par citiem un kā palīdzēt bērniem, kuri tik strauji, ka tos ir grūti strukturēt darbam utt. Būs daudz praktiski padomi dažādiem bērniem un dažādām situācijām.

  NO KRĪŽU KOMUNIKĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS KRĪZĒM LĪDZ VEIKSMĪGAI SADARBĪBAI AR SAREŽĢĪTIEM PIEAUGUŠAJIEM. KĀ VEIDOT UN PASARGĀT IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REPUTĀCIJU?

  Seminārs skolu līderiem: 

  • Ko noteikti ir vērts zināt par konfliktiem un to veidiem? Uzvedības taktikas konfliktsituācijā. 
  • Krīzes cikls, tā posmi – no nemanāma incidenta līdz trešo pušu iesaistīšanai un reputācijas zudumam;
  • Tikšanās pamatprincipi, risinot situācijas ar augstu emocionālo fonu.
  • Baumas, paaugstināts emocionālais fons un citi krīzes blakusefekti kolektīvā.

  DUSMU UN AGRESIJAS VEIDOŠANĀS MEHĀNISMI PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ. KĀ SPĒLES VARĒTU PALĪDZĒT?

  Šajā seminārā būs gan teorija, gan izspēlēsim dažādas situācijas, kas palīdzētu gan visai klasei, gan konfliktējošām grupām, gan individuāli konkrētam bērnam.

  Apskatīsim tēmas:

  • Agresīvas uzvedības veidošanās mehānismi bērniem un jauniešiem ar saskarsmes un uzvedības problēmām
  • Sodi kā jaunu uzvedības problēmu izraisītājs, ko darīt tā vietā?
  • Efektīvas un neefektīvas uzvedības problēmu risināšanas stratēģijas
  • Praktiskas sociālo prasmju trenēšanas metodes mājās un skolā

  KĀ PALĪDZĒT BĒRNIEM MAZINĀT TRAUKSMI, IZMANTOJOT SPĒĻU UN ROTAĻU ELEMENTUS?

  Bailes no tumsas? Trauksme, ka vecāki neatnāks pakaļ uz bērnudārzu? Bailes zaudēt spēlē vai bail no neizdošanās? 
  Tas ir tik lieliski, ja mēs zinām, kāpēc bērnam ir trauksme, taču bieži mēs redzam tikai sekas. Jā, reizēm tā ir arī kliegšana, sišana, mantu plēšana, noslēgšanās utt. 
  Pieskarsimies trauksmes veidošanās mehānismiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, attiecībās ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī praktiski apskatīsim spēles un rotaļas, kas veido bērnā drošības sajūtu, paaugstina sociālās iemaņas, komunikācijas un saskarsmes prasmes un, protams, paškontroli.

  POZITĪVĀS MOTIVĒŠANAS SISTĒMAS UN VIZUĀLAIS ATBALSTS UZVEDĪBAS PROBLĒMU RISINĀŠANAI

  Kas motivē jauniešus, mazākus bērnus un pavisam maziņos?

  • Pašmotivācija, individuālie motivatori un kolektīvās motivēšanas sistēmas ģimenē starp brāļiem un māsām. Kas un kad strādā? 
  • No maziem motivācijas soļiem līdz pozitīviem uzvedības ieradumiem. 
  • Dažādas praktiskas idejas un dažādas pieejas dažādu izaicinājumu risināšanā.

  0
  Noteikumi

  © OUT LOUD SIA 2019 Visas tiesības rezervētas

   .